title en

Архів журналу > 2014 > № 4, липень-серпень

ПРИГНІЧЕННЯ ERN1 МОДИФІКУЄ РЕГУЛЯЦІЮ ЕКСПРЕСІЇ
ГЕНІВ TP53, MDM2, USP7 ТА PERP У КЛІТИНАХ ГЛІОМИ
ЛІНІЇ U87 ЗА ГІПОКСІЇ
С. В. Даніловський1, Д. O. Мінченко1,2, О. С. Молявко1, Л. Л. Карбовський1,

O. В. Ковалєвська1, O. Г. Мінченко1

 

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
2Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ, Україна

Стрес ендоплазматичного ретикулума і гіпоксія є необхідними компонентами росту злоякісних пухлин і пригнічення ERN1 (від ендоплазматичного ретикулума до ядра-1) сигнального шляху, який пов’язує апоптоз із процесами смерті клітин, значно зменшує інтенсивність процесів проліферації. Нами досліджено експресію генів TP53 (tumor protein53), MDM2 (TP53 E3 ubiquitin protein ligase homolog), PERP (TP53 apoptosis effector) та USP7 (ubiquitin specific peptidase 7), які мають безпосереднє відношення до процесів проліферації та апоптозу в клітинах гліоми із пригніченою функцією ERN1 в умовах гіпоксії. Встановлено, що блокада функції ERN1 у клітинах гліоми лінії U87 посилює експресію генів TP53 та USP7, але зменшує рівень експресії генів MDM2 та PERP. Таким чином, посилена експресія гена TP53 в клітинах гліоми із пригніченою функцією ERN1 повністю узгоджується зі зниженим рівнем експресії убіквітинлігази MDM2 та підвищеним рівнем USP7, яка деубіквітинує TP53 та MDM2, індукуючи, таким чином, TP53-залежну репресію росту пухлинних клітин та їх апоптоз. У той самий час, рівень експресії генів TP53, MDM2 та USP7 у клітинах гліоми із пригніченою лише ендорибонуклеазною активністю ERN1 істотно не змінюється, але рівень експресії гена PERP при цьому сильно збільшується. Більше того, експресія генів TP53 та UPS7 зменшується за гіпоксії лише в контрольних клітинах гліоми, тоді як експресія генів MDM2 та PERP посилюється в обох типах клітин, хоча значно сильніше в клітинах із пригніченим ERN1. Результати роботи продемонстрували, що експресія генів TP53, MDM2, UPS7 та PERP залежить від сигнального шляху стресу ендоплазматичного ретикулума та гіпоксії і корелює зі зниженням росту гліоми за пригнічення функції ERN1.

Ключові слова: експресія мРНК, TP53, MDM2, USP7, PERP, ERN1, клітини гліоми, гіпоксія.

Оригiнал статтi англiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал