title ua

Архів журналу > 2014

Том 86, № 1, січень-лютий, 2014

Огляди

Стародуб М. Ф., Самохіна Л. М., Коваль С. М., Снігурська І. О.
КАЛЬПАЇНИ: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА РОЛЬ ЗА РІЗНИХ СТАНІВ ОРГАНІЗМУ

Експериментальні роботи

Акопова О. В., Носар В. І., Колчинська Л. І., Маньковська І. М., Сагач В. Ф.
ОЦІНКА ВНЕСКУ АТР ЗАЛЕЖНОГО K+-КАНАЛУ В ПОТЕНЦІАЛЗАЛЕЖНИЙ ТРАНСПОРТ КАЛІЯ В МІТОХОНДРІЯХ МОЗКУ ЩУРІВ
 
Шликов С. Г., Бабіч Л. Г., Євтушенко М. Є., Карахім С. О., Костерін С. О.
МОДУЛЯЦІЯ МЕМБРАННОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІТОХОНДРІЙ МІОМЕТРІЯ АНТАГОНІСТАМИ КАЛЬМОДУЛІНУ
 
Данилович Ю. В., Данилович Г. В., Коломієць О. В., Костерін С. О.,
Карахім С. О., Чуніхін О. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НІТРОЗАКТИВНИХ СПОЛУК НА ПОЛЯРИЗАЦІЮ ВНУТРІШНЬОЇ МЕМБРАНИ МІТОХОНДРІЙ В МІОЦИТАХ МАТКИ ЩУРІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОТЕНЦІАЛЧУТЛИВОГО ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ЗОНДА DіОС6(3)
 
Лисиця А. В., Ребрієв А. В.
МАС-СПЕКТРОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ З ЛІПІДАМИ
 
Бобровник С. А., Демченко М. О., Комісаренко С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІРЕАКТИВНИХ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ ІЗ РІЗНИМИ АНТИГЕНАМИ
 
Блаженко О. В., Котлярчук А. Б., Убийвовк В. М.
ТРАНСКРИПЦІЙНА РЕГУЛЯЦІЯ ГЕНУ GSH2 Hansenula polymorpha У ВІДПОВІДЬ НА ДІЮ ІОНІВ КАДМІЮ
 
Гомза Б. В., Васильковська Р. А., Семчишин Г. М.
ДЕФЕКТИ РЕГУЛЯТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ TOR СПОВІЛЬНЮЮТЬ СТАРІННЯ ТА РОЗВИТОК КАРБОНІЛЬНОГО/ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ В ДРІЖДЖІВ Sассharomyces cerevisiae
 
Гончар О. О., Маньковська І. М.
ТІОЛ-ДИСУЛЬФІДНА СИСТЕМА МІТОХОНДРІЙ ЗА ГОСТРОЇ ГІПОКСІЇ ТА ГІПОКСИЧНО-ГІПЕРОКСИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ
 
Онопченко О. В., Косякова Г. В., Горідько Т. М., Клімашевський В. М., Гула Н. М.
ВПЛИВ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ НА ФОСФОЛІПІДНИЙ СКЛАД ПЕЧІНКИ ЩУРІВ З ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ, СПРИЧИНЕНОЮ АЛІМЕНТАРНИМ ОЖИРІННЯМ
 
Комісаренко Ю. І.
КОРЕКЦІЯ ВІТАМІНОМ D3 ПОРУШЕНЬ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1-го ТА 2-го ТИПІВ
 
Сабадашка М. В., Гнатуш А. Р., Дацюк Л. О., Старанко У. В., Федорович А. М.,
Гержикова В. Г., Зотов А. М., Сластья Є. А., Сибірна Н. О.
ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ПОЛІФЕНОЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ З ЧЕРВОНОГО ВИНОГРАДНОГО ВИНА НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ L-АРГІНІН/NO У КРОВІ ЩУРІВ ЗА МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ
 
Велика А. Я., Пішак В. П., Лопушинська І. В.
АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ЕНЗИМІВ НИРОК ЩУРІВ ЗА ДІЇ МЕРКУРІЮ ДИХЛОРИДУ
 
Ткачук В. М., Гавриляк В. В., Стапай П. В., Седіло Г. М.
СТРУКТУРНІ ЛІПІДИ ЗВАЛЯНОЇ, ПОЖОВТІЛОЇ ТА ПАТОЛОГІЧНО СТОНШЕНОЇ ВОВНИ

Історія біохімії

Виноградова Р. П., Данилова В. М.
ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ НАН УКРАЇНИ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА ПАЛЛАДІНА 1993–1994 рр.

© Український бiохiмiчний журнал