title en

Архів журналу > 2013 > № 6, листопад-грудень

ПОБАЧИТИ – ПОВІРИТИ! КОНФОКАЛЬНА МІКРОСКОПІЯ
МІКРОСУДИН IN SITU: МОРФОЛОГІЯ, Ca2+-СИГНАЛІЗАЦІЯ
І ТОНУС

Т. Бурдига, Л. Борисова

Відділ клітинної та молекулярної фізіології, Інститут трансляційної медицини,
Ліверпульський університет, Велика Британія

Дво- та тривимірна конфокальна мікро­скопія дозволяє одержати зображення мікро­судин в сечоводі in situ із використанням флуо­ресцентного Са2+ чутливого зонда Fluo-4. Цей метод дозволив нам продемонструвати виразну морфологію, Са2+ сигналізацію і скоротливу активність міоцитів аркадних артеріол і перицитів аркадних венул. У міоцитах і перицитах Са2+-сигнали виникають виключно за рахунок звільнення із саркоплазматичного ретикулума через інозитол 1,4,5-трифосфатчутливих рецептори. На відміну від міоцитів Са2+ транзієнти в перицитах менш мінливі і є тривалішими. Одержані дані передбачають наявність різних механізмів, які контролюють локальний кровотік в прекапілярних артеріолах і посткапілярних венулах.

Ключові слова: Са2+ сигналізація, міоцити, перицити, мікросудинні сітки, конфокальна мікроскопія.

Оригiнал статтi англiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал