title ua

Архів журналу > 2013 > № 5, вересень-жовтень

ВПЛИВ ОКИСНОГО СТРЕСУ НА РІВЕНЬ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ
TGFB1 І HGF У ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ В УМОВАХ ТРИВАЛОЇ
ШЛУНКОВОЇ ГІПОХЛОРГІДРІЇ ТА ЗА ВВЕДЕННЯ
МУЛЬТИПРОБІОТИКА СИМБІТЕР

К. О. Дворщенко, О. О. Берник, А. С. Драницина, С. А. Сенін, Л. І. Остапченко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджено вільнорадикальні процеси в печінці щурів під час тривалої шлункової гіпохлоргідрії, спричиненої омепразолом. Встановлено підвищення інтенсивності окислювальних процесів у тканині печінки: надлишкове утворення супероксидного аніона, пероксиду водню, кількісні зміни функціональних груп ліпідів, зростання вмісту продуктів пероксидного окислення ліпідів, збільшення ксантиноксидазної активності. Показано, що експресія гену Tgfb1 зростає, а експресія гену Hgf не виявляється, що свідчить про можливий розвиток фіброзу печінки. Встановлено, що за введення мультипробіотика «Симбітер® ацидофільний» концентрований щурам із тривалою шлунковою гіпохлоргідрією вищезазначені показники частково відновлюються до контрольних значень, що свідчить про здатність препарату протидіяти розвитку окисних пошкоджень тканини печінки.

Ключові слова: шлункова гіпохлоргідрія, печінка, активні форми кисню, пероксидне окислення ліпідів, експресія генів, пробіотики.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал