title ua

Архів журналу > 2013 > № 5, вересень-жовтень

ОКИСЛЮВАЛЬНИЙ СТРЕС У ЛЕЙКОЦИТАХ КРОВІ,
ПРО/АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС ТА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ
СКЛАД ЛІПІДІВ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ В ЩУРІВ

І. Б. Привроцька1, Т. М. Кучмеровська2

1ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»;
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: irina.privrotska@yandex.uа

На експериментальній моделі гострого панкреатиту (ГП) в щурів методом протокової цитометрії виявлено, що життєздатність лейкоцитів крові не змінюється порівняно з таким показником у контрольній групі тварин. Через 1 добу після розвитку ГП продукування активних форм оксигену (АФО) в гранулоцитах збільшується в 5 разів, однак через 3 доби ГП рівень АФО зменшується. Встановлено порушення про/антиоксиданого статусу та специфічні зміни у складі жирних кислот у підшлунковій залозі. За розвитку ГП інтенсифікуються процеси ліпопероксидації та змінюється  активність ензимів антиоксидантної системи, що є свідченням розвитку запальних процесів у підшлунковій залозі, а також зростає активність фосфоліпази А2, що супроводжується значними змінами жирнокислотного складу загальних ліпідів підшлункової залози. При цьому підвищується вміст насичених жирних кислот: міристинової, пальмітинової та стеаринової, з одночасним зниженням сумарного вмісту поліненасичених жирних кислот, у першу чергу, есенціальних жирних кислот родини ?-3: ліноленової, ейкозапентаєнової, докозапентаєнової, докозагексаєнової. Застосування препарату БАД «Альфа+омега», який містить ?-3 поліненасичені жирні кислоти сприяло частковій нормалізації окислювального стресу в лейкоцитах та їх життєздатності, жирнокислотного складу та  прооксидантно-антиоксидантної системи підшлункової залози. 

Ключові слова: гострий експериментальний панкреатит, лейкоцити крові, активні форми оксигену, жирнокислотний склад, пероксидне окислення ліпідів, антиоксидантна система, ?-3 жирні кислоти.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал