title ua

Архів журналу > 2013 > № 4, липень-серпень

ВИВЧЕННЯ АКУМУЛЯЦІЇ Са2+ В ІЗОЛЬОВАНИХ МІТОХОНДРІЯХ
ГЛАДЕНЬКОГО М’ЯЗА ЗА ДОПОМОГОЮ ЗОНДА Fluo-4 AM

О. В. Коломієць, Ю. В. Данилович, Г. В. Данилович, С. О. Костерін

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Доведено можливість застосування Са2+-чутливого флуоресцентного зонда Fluo-4 AM і методу спектрофлуориметрії для дослідження енергозалежної акумуляції Са2+ мітохондріями гладенького м’яза матки. Встановлено, що у присутності препарату мітохондрій флуоресцентна відповідь барвника істотно зростає у часі і прямо залежить від концентрації Са2+ в середовищі. Отже, за цих умов утворюється активна деестерифікована форма зонда, яка виявляє чутливість до Са2+. Показано, що акумуляція Са2+ мітохондріями у присутності Mg-АТР та сукцинату залежить від концентрації екзогенного Са2+ і характеризується насиченням за субстратом переносу. Уявна константа активації процесу накопичення Са2+ складає 53,9 ± 6,9 мкМ, що відповідає фізіологічній концентрації катіона в клітині поблизу мітохондрій. Транзитне додавання до середовища інкубації Са2+-іонофору А23187 спричинює швидке вивільнення іонізованого катіона з мітохондрій. В умовах дисипації градієнта протонів на внутрішній мембрані мітохондрій протонофором СССР, а також у разі пригнічення генерації цього градієнта олігоміцином та у присутності інгібітора систем Са2+-акумуляції мітохондрій рутенієвого червоного, накопичення катіона істотно знижується. Одержані результати вказують на перспективність використання Fluo-4 АМ для вивчення властивостей системи акумуляції Са

Ключові слова: кальцій, мітохондрії, Fluo-4 АМ, гладенький м’яз, міометрій.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал