title ua

Архів журналу > 2013 > № 4, липень-серпень

ВПЛИВ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ТА МЕТАБОЛІТОТРОПНИХ
ПРЕПАРАТІВ НА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЛІПІДІВ
КАРДІОМІОЦИТІВ У ЩУРІВ ЗІ СПОНТАННОЮ
АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

А. М. Пузиренко1, І. C. Чекман1, Т. С. Брюзгіна2, Н. О. Горчакова1

1Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ, Україна;
2Інститут проблем патології Національного медичного університету
ім. О. О. Богомольця, Київ, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Зміни в жирнокислотному складі ліпідів – важливий фактор у розвитку артеріальної гіпертензії. Тому дослідження ролі жирнокислотного спектра ліпідів крові і тканин в розвитку артеріальної гіпертензії та пошук ефективних метаболітотропних засобів та антигіпертензивних препаратів, які додатково мали б здатність впливати на склад жирних кислот ліпідів клітин, становить особливий інтерес. У проведених дослідженнях встановлено, що в щурів із гіпертензією істотно знижена кількість насичених жирних кислот (нЖК) ліпідів кардіоміоцитів і підвищений вміст ненасичених жирних кислот (ннЖК). За застосування амлодипіну вірогідно підвищується рівень нЖК, а рівень ннЖК має тенденцію до зниження. Аналогічна картина спостерігається і в разі застосування бісопрололу та комбінації амлодипіну з бісопрололом, хоча для комбінації характерні вираженіші зміни в жирнокислотному складі ліпідів кардіоміоцитів. Елгацин відновлює склад жирних кислот (ЖК) ліпідів кардіоміоцитів. За сумісного застосування амлодипіну з елгацином та бісопрололу з елгацином рівні ЖК різних класів істотно не відрізняються від дії елгацину за монотерапії. Це дослідження демонструє модифікацію жирнокислотного складу ліпідів кардіоміоцитів щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією. Досліджувані препарати виявляють нормалізуючий вплив на співвідношення нЖК і ннЖК в кардіоміоцитах щурів з артеріальною гіпертензією.

Ключові слова: жирнокислотний склад ліпідів, насичені та ненасичені жирні кислоти, амлодипін, бісопролол, елгацин, міокард, спонтанна артеріальна гіпертензія.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал