title ua

Архів журналу > 2013 > № 4, липень-серпень

АКТИВНІСТЬ NAD·H-ГЕНЕРУЮЧИХ ЕНЗИМІВ ТА ВМІСТ
ЦИТОХРОМІВ У МІТОХОНДРІЯХ ПЕЧІНКИ ТА МІОКАРДА
ЩУРІВ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГІПОБІОЗУ

С. Д. Мельничук, С. В. Хижняк, В. С. Морозова, В. М. Войціцький

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Виявлено особливості модифікації структурно-функціонального стану внутрішньої мембрани мітохондрій печінки та міокарда щурів за експериментального гіпобіозу з використанням гіпокси-гіперкапнічних газових середовищ за зниження температури тіла. Під час експериментального гіпобіозу знижується активність NAD·H-генеруючих ензимів циклу Кребса мітохондрій печінки. Зміна активності ензимів та вмісту цитохромів внутрішньої мембрани мітохондрій печінки свідчить про зниження окислювальної активності дихального ланцюга, що може лімітуватись на термінальній (цитохром с-оксидазній) ділянці та призводити до зниження (в середньому на 49%) Н+-АТPазної активності мітохондрій. Для міокарда щурів за гіпобіозу встановлено зростання (в середньому на 65%) сукцинат-КоQ-оксидоредуктазної активності, що обумовлює підтримку функціональної активності дихального ланцюга, враховуючи наближену до контролю величину цитохром с-оксидазної та Н+-АТРазої активності мітохондрій. Структурні перебудови внутрішньої мембрани мітохондрій печінки та міокарда в умовах експерименту супроводжуються підвищенням гідрофобності в оточенні триптофанілів та внутрішньомолекулярними конформаційними перебудовами протеїнових молекул.

Ключові слова: експериментальний гіпобіоз, печінка, міокард, мітохондрії,  мембрани, комплекси дихального ланцюга,  цитохроми, флуоресценція.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал