title ua

Архів журналу > 2013 > № 4, липень-серпень

ВПЛИВ МЕТАНАНДАМІДУ НА СТЕРОЇДОГЕНЕЗ
В АДРЕНОКОРТИКОЦИТАХ ЩУРІВ IN VITRO

 

Н. І. Левчук

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин
ім. В. П. Комісаренка НАМН України», Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Із літератури відомо про антиоксидантні, протизапальні, мембрано-протекторні, а також адренорегуляторні властивості N-ацетилетаноламінів, але щодо їх участі в регуляції стероїдогенезу даних недостатньо. З метою вивчення впливу синтетичного аналога ендогенного канабіноїду анандаміду – метанандаміду – на інтенсивність стероїдогенезу було досліджено вплив різних концентрацій препарату на вміст 11-гідроксикортикостероїдів (11-ОКC) в живильному середовищі після інкубації тканини надниркових залоз щурів обох статей. Кількісне визначення рівня 11-ОКС проводили флуориметричним мікрометодом. Показано, що інкубація зрізів тканини з метанандамідом призводить до зниження рівня 11-ОКС у самців та підвищення його вмісту в самиць. Зроблено висновок, що гальмування секреції та синтезу кортикостероїдів у самців в умовах дії метанандаміду може бути наслідком зниження рівня сАМР і гальмування сАМР-залежної протеїнкінази А (ПКА). Протилежна і дозозалежна дія препарату в самиць, можливо, пов’язана із впливом естрогенів на механізм дії препарату.

Ключові слова: метанандамід, 11-ОКС, надниркові залози, самці і самиці щурів.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал