title ua

Архів журналу > 2013 > № 3, травень-червень

ОЧИСТКА І ВЛАСТИВОСТІ КАТАЛІТИЧНО АКТИВНОГО
ФРАГМЕНТА РОЗЧИННОЇ НУКЛЕОЗИДТРИФОСФАТАЗИ
З НИРОК БИКА

О. Ф. Макарчіков

Гродненський державний аграрний університет, Білорусь;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Із нирок бика одержано каталітично активний фрагмент розчинної нуклеозидтрифосфатази (NTPази). Очистка складалася з екстракції та 4 стадій колоночної хроматографії. Питома активність NTPази дорівнювала 37,7 Е/мг протеїну, ступінь очистки ~236 разів. Каталітичний фрагмент NTPази (рН-оптимум – 7,0) виявляє абсолютну залежність від катіонів двовалентних металів і специфічність відносно ITP, GTP, UTP та XTP; нуклеозиддифосфати, АТР, СТР і ІМР не є субстратами. Значення уявних Кm для Mg–ITP-, Mg–GTP- та Mg–ITP-комплексів розраховані графічним методом у координатах Хейнса і дорівнюють 1,70; 0,93 та 0,48 мМ відповідно.
За даними гель-фільтрації та електрофорезу в ПААГ у присутності DSNa каталітично активний фрагмент NTPази складається з двох однакових поліпептидних ланцюгів з Мм 54,7 кДа. Одержані результати свідчать про те, що розчинна NTPаза з нирок бика складається з каталітичних і регуляторних структурних одиниць.

Ключові слова: нуклеотидтрифосфатаза, каталітичний фрагмент, молекулярна маса, кінетичні властивості.

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал