title ua

Архів журналу > 2013

Том 85, № 2, березень-квітень, 2013

Експериментальні роботи

Бевза О. В., Векліч Т. О., Шкрабак О. А., Родік Р. В., Кальченко В. І., Костерін С. О.
КАЛІКС[4]АРЕН С-107 ЯК ВИСОКОАФІННИЙ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНИЙ ІНГІБІТОР Nа+,K+-ATPази ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ
 
Андрейченко К. С., Прилуцька С. В., Мединська К. О., Богуцька К. І., Нурищенко Н. Є., Прилуцький Ю. І., Ріттер У., Шарф П.
ВПЛИВ ФУЛЕРЕНУ C60 НА АТРазну АКТИВНІСТЬ ТА СУПЕРПРЕЦИПІТАЦІЮ АКТОМІОЗИНУ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ
 
Антонюк В. О., Панчак Л. В., Старикович М. О., Стойка Р. С.
НОВИЙ МАНОЗОСПЕЦИФІЧНИЙ ЛЕКТИН ІЗ КОРЕНЕВИЩ ЛІЛІЙНИКА РУДУВАТОГО (Hemerocallis fulva L.): ОЧИЩЕННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ
 
Сеньків Ю. В., Геффетер П., Рябцева А. О., Бойко Н. М.,
Мітіна Н. Є., Заіченко О. С., Бергер В., Стойка Р. С.
ДІЯ ВІЛЬНОГО ТА ЗВ’ЯЗАНОГО З ПОЛІМЕРНИМ НОСІЄМ ДОКСОРУБІЦИНУ НА КЛІТИНИ ЛІНІЇ НСТ116 КОЛОРЕКТАЛЬНОЇ КАРЦИНОМИ ЛЮДИНИ
 
Ґудзь Є. А., Гула Н. М., Горідько Т. М., Башта Ю. М., Воєйков А. І.
ОРГАНОСПЕЦИФІЧНІ АНТИТОКСИЧНІ ЕФЕКТИ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ В САМЦІВ МИШЕЙ З КАРЦИНОМОЮ ЛЬЮЇС В УМОВАХ ІНТОКСИКАЦІЇ ДОКСОРУБІЦИНОМ
 
Кушкевич М. В., Влізло В. В., Мартин Ю. В.
ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ПРІОН І АКТИВНІСТЬ Na+,K+- ТА Ca2+-АТРаз ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ КЛІТИН ДОВГАСТОГО МОЗКУ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ
 
Анісімова С. І., Донченко Г. В., Пархоменко Ю. М., Коваленко В. М.
МЕХАНІЗМ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ МЕТІОНІНУ ТА КОМПОЗИЦІЇ «МЕТОВІТАН» НА ТЛІ ВВЕДЕННЯ ЩУРАМ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАСОБІВ
 
Дворщенко К. О., Вакал С. Є., Драницина А. С., Сенін С. А., Остапченко Л. І.
СТРЕС-РЕСПОНСИВНІ СИСТЕМИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ В УМОВАХ ТРИВАЛОЇ ШЛУНКОВОЇ ГІПОХЛОРГІДРІЇ ТА ЗА ВВЕДЕННЯ МУЛЬТИПРОБІОТИКА «СИМБІТЕР®»
 
Рогоза Л. А., Дюбко Т. С., Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П.
ПЕПТИДНИЙ СКЛАД ЕКСТРАКТІВ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ФРАГМЕНТІВ СЕРЦЯ СВИНЕЙ ТА ПОРОСЯТ
 
Цехмістренко С. І., Пономаренко Н. В.
СКЛАД ЛІПІДІВ ТА ЇХ ПЕРОКСИДНЕ ОКИСЛЕННЯ У ПІДШЛУНКОВІЙ ЗАЛОЗІ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ДІЇ НІТРАТІВ І У РАЗІ ЗГОДОВУВАННЯ НАСІННЯ АМАРАНТУ

Математичне моделювання біохімічних процесів

Грицай В. Й., Мусатенко І. В.
АВТОКОЛИВАЛЬНА ДИНАМІКА МЕТАБОЛІЧНОГО ПРОЦЕСУ КЛІТИНИ

Короткі повідомлення

Мельникова Н. М., Єрмішев О. В.
БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ ЗА ДІЇ ЦЕЗІЮ ХЛОРИДУ 

Історія біохімії


Виноградова Р. П., Данилова В. М.
ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ НАН УКРАЇНИ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА ПАЛЛАДІНА 1985–1986 рр.

© Український бiохiмiчний журнал