title ua

Архів журналу > 2013

 

Том 85, № 1, січень-лютий, 2013

Огляди

Морозов В. І., Сакута Г. A., Калинський М. І.
CФIНГОЗИН-1-ФОСФАТ: РОЗПОДІЛ, МЕТАБОЛІЗМ І РОЛЬ В РЕГУЛЯЦІЇ КЛІТИННИХ ФУНКЦІЙ

 

Експериментальні роботи

Кібірєв В. К., Осадчук Т. В., Козаченко О. П., Вадзюк О. Б., Броварець В. С.
НЕПЕПТИДНІ ІНГІБІТОРИ ФУРИНУ НА ОСНОВІ АМІДИНОГІДРАЗОНІВ ДІАРИЛАЛЬДЕГІДІВ
 
Акопова О. В., Носар В. І., Колчинська Л. І., Маньковська І. М., Малишева М. К., Сагач В. Ф.
ВПЛИВ ПОТЕНЦІАЛЗАЛЕЖНОГО ТРАНСПОРТУ КАЛІЮ НА МЕМБРАННИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІТОХОНДРІЙ МОЗКУ ЩУРІВ
 
Касян Н. О., Ващенко О. В., Завора Л. М. , Софронов Д. С., Лисецький Л. М.
МЕМБРАНОТРОПНІ ВЛАСТИВОСТІ УРОКАНОВОЇ КИСЛОТИ
 
Пушкарьов В. М., Ковзун О. І., Пушкарьов В. В., Тронько М. Д.
БІОХІМІЧНІ ЕФЕКТИ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ ?-ОПРОМІНЕННЯ ТА ПАКЛІТАКСЕЛУ НА КЛІТИНИ АНАПЛАСТИЧНОГО РАКУ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
 
 Гузик М. М., Дякун К. О., Яніцька Л. В., Кучмеровська Т. М.
ВПЛИВ ІНГІБІТОРІВ ПОЛІ(ADP-РИБОЗО)ПОЛІМЕРАЗИ НА ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ В ЛЕЙКОЦИТАХ КРОВІ ЩУРІВ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
 
Макарчук В. А., Ушакова Г. О., Крилова О. О.
СИСТЕМИ ГЛУТАТІОНУ КРОВІ ЩУРІВ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГОСТРОГО ТА ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ
 
Громов Л. А., Бєленічев І. Ф., Гончар-Чердаклі Л. Г., Жернова Г. А.
ДІЯ АНТИКОНВУЛЬСАНТІВ НА СИСТЕМУ ОКСИДУ АЗОТУ

 

Хроніка

Романюк С. І., Комісаренко С. В.
CТОВБУРОВІ КЛІТИНИ ТА РЕЦЕПТОРИ, ПОВ’ЯЗАНІ З G-ПРОТЕЇНАМИ, – ЗНОВУ НА ПЕРЕДОВІЙ НАУКИ

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

 

© Український бiохiмiчний журнал