title ua

Архів журналу > 2012

Том 84, № 5, вересень-жовтень, 2012

Огляди

Родік Р. В.
ЗАСТОСУВАННЯ КАЛІКСАРЕНІВ ДЛЯ ТРАНСФЕКЦІЇ ДНК У КЛІТИНИ
 
Лозінська Л. М., Семчишин Г. М.
БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НЕЕНЗИМАТИЧНОГО ГЛІКОЗИЛЮВАННЯ

Експериментальні роботи

Костіна В. Г., Пальчиковська Л. Г., Платонов М. О., Васильченко О. В., Лисенко Н. А., Алексєєва І. В.
НОВІ ГІБРИДНІ ІНГІБІТОРИ РНК-ПОЛІМЕРАЗИ ФАГА Т7: СИНТЕЗ, ДОКІНГ ТА СКРИНІНГ IN VITRO
 
Кубишин В. Л., Томашева О. В., Кулеш І. В., Горбач З. В.
КІНЕТИКА ДИСОЦІАЦІЇ І РЕАКТИВАЦІЇ ХОЛОТРАНСКЕТОЛАЗИ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ
 
Яковенко І. Н., Жирнов В. В., Козаченко О. П., Шабликін О. В., Броварець В. С.
УЧАСТЬ ПРОТЕЇНКІНАЗИ СК2 В РЕГУЛЯЦІЇ АКТИВНОСТІ РЕДОКС-СИСТЕМИ ПЛАЗМАТИЧНИХ МЕМБРАН ЕРИТРОЦИТІВ ЛЮДИНИ: ВІДНОСНИЙ ВНЕСОК Са2+-ЗАЛЕЖНИХ ТА Са2+-НЕЗАЛЕЖНИХ МЕХАНІЗМІВ ЇЇ АКТИВАЦІЇ
 
Цейслєр Ю. В., Шелюк О. В., Мартинюк В. С., Нурищенко Н. Є.
ДІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НАДНИЗЬКОЇ ЧАСТОТИ НА АТP-азну АКТИВНІСТЬ АКТОМІОЗІНУ
 
Гулевський О. К., Нікольченко А. Ю.
ВПЛИВ ПРОНИКАЮЧИХ КРІОПРОТЕКТОРІВ НА БІОСИНТЕЗ ПРОТЕЇНІВ У БЕЗКЛІТИННІЙ СИСТЕМІ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ
 
Великопольська О. Ю., Манько Б. О., Манько В. В.
ЕНДОПЛАЗМАТИЧНО-МІТОХОНДРІАЛЬНА Са2+-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ: ЗАЛЕЖНІСТЬ ДИХАННЯ СЕКРЕТОРНИХ КЛІТИН ВІД АКТИВНОСТІ РІАНОДИН- ТА ІФ3-ЧУТЛИВИХ Са2+-КАНАЛІВ
 
Губський Ю. І., Бєленічев І. Ф., Коваленко С. І., Горюшко Г. Г., Бухтіярова Н. В.,
Літвінова Н. В., Нікітін В. С., Павлов С. В., Бабенко Л. П.
АНТИОКСИДАНТНА ТА ЦЕРЕБРОПРОТЕКТОРНА ДІЯ N-, S-ВМІСНОГО ПОХІДНОГО ХІНАЗОЛОНУ ЗА ГОСТРОЇ ІШЕМІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ЩУРІВ
 
Ровенко Б. М., Лущак О. В., Лозінський О. В., Кубрак О. І., Лущак В. І.
ПОМІРНИЙ ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС У ПЛОДОВОЇ МУШКИ Drosophila melanogaster, СПРИЧИНЕНИЙ ПРОДУКТАМИ РОЗЩЕПЛЕННЯ САХАРОЗИ
 
Гавриляк В. В., Ткачук В. М.
ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД СТРУКТУРНИХ ЛІПІДІВ НОРМАЛЬНИХ І ПАТОЛОГІЧНО ЗМІНЕНИХ ВОВНЯНИХ ВОЛОКОН

Методи

Зайцева О. В., Шандренко С. Г.
МОДИФІКАЦІЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ КАРБОНІЛЬНИХ ГРУП ПРОТЕЇНІВ

Історія біохімії

Данилова В. М., Виноградова Р. П.
ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ НАН УКРАЇНИ ІМЕНІ ПАЛЛАДІНА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА 1979–1980 рр.

© Український бiохiмiчний журнал