title ua

Архів журналу > 2012

Том 84, № 4, липень-серпень, 2012

Огляди

Жерносєков Д. Д., Юсова О. І., Гриненко Т. В.
РОЛЬ ПЛАЗМІНОГЕН/ПЛАЗМІНУ У ФУНКЦІОНУВАННІ КЛІТИН КРОВІ

Експериментальні роботи

Родрігес Р. Р., Лущик І. С., Оболенська М. Ю.
СТЕХІОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ФОЛАТЗАЛЕЖНОГО МЕТАБОЛІЗМУ ОДНОВУГЛЕЦЕВИХ ГРУП У ПЛАЦЕНТІ ЛЮДИНИ
 
Драгущенко О. О., Міня І. Й., Полєжаєва Т. А., Старосила Д. Б., Карпова І. С., Оболенська М. Ю., Рибалко С. Л.
ВПЛИВ ПРОТИВІРУСНИХ РЕЧОВИН РІЗНОЇ ХІМІЧНОЇ ПРИРОДИ НА ЕКСПРЕСІЮ ГЕНІВ ІФН?, ПКР, ОАС1а i РНК-ази L
 
Семчук Н. М., Василик Ю. В., Лущак Ок. В., Лущак В. І.
ВПЛИВ КОРОТКОТРИВАЛОГО СОЛЬОВОГО СТРЕСУ НА МАРКЕРИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ ТА АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ЕНЗИМІВ У ТОКОФЕРОЛ-ДЕФІЦИТНИХ РОСЛИН Arabidopsis thaliana
 
Левчук Н. І., Пушкарьов В. М., Ковзун О. І., Микоша О. С., Гула Н. М., Тронько М. Д.
ВПЛИВ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ФРАГМЕНТАЦІЇ ДНК У ПУХЛИННІЙ ТА ПОЗАПУХЛИННІЙ ТКАНИНАХ КОРИ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ЛЮДИНИ
 
Мединська К. О., Нурищенко Н. Є., Пелюх Л. І., Шелюк О. В.
ATP-азна АКТИВНІСТЬ АКТОМІОЗИНОВОГО КОМПЛЕКСУ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ КРОЛЯ ЗА ДІЇ УЛЬТРАЗВУКУ
 
Ґудзь Є. А., Гула Н. М., Хмель Т. О., Горідько Т. М., Башта Ю. М., Панчук Р. Р., Стойка Р. С., Рябцева А. О., Заіченко О. С.
АНТИТОКСИЧНІ ЕФЕКТИ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ В СУСПЕНЗІЇ ТА У СКЛАДІ НАНОКОМПОЗИТНОГО КОМПЛЕКСУ В ОРГАНАХ МИШЕЙ З КАРЦИНОМОЮ ЛЬЮЇС ЗА ВВЕДЕННЯ ДОКСОРУБІЦИНУ

Короткі повідомлення

Захарян Г. В.
ЗМІНИ ВМІСТУ ГЛІКОЛІПІДІВ, СФІНГОЗИНУ І ЦИТОКІНІВ У ГОЛОВНОМУ МОЗКУ ЩУРІВ ПРИ ЙОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ НАБРЯКУ

Методи

Шевченко В. Б., Даценко О. І., Шабликiн О. В., Осадчук Т. В., Ляхов О. М., Пивоваренко Ю. В., Макара В. А.
ВИЗНАЧЕННЯ АФК У ПРИСУТНОСТI БIОЛОГIЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЗА ФЛУОРЕСЦЕНЦIЄЮ ПОРИСТОГО КРЕМНIЮ

Математичне моделювання біохімічних процесів

Бобровник С. О., Демченко М. О., Комісаренко С. В.
НОВИЙ ПІДХІД У ВИЗНАЧЕННІ АФІННОСТІ ДВОВАЛЕНТНИХ АНТИТІЛ МЕТОДОМ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ. ТЕОРІЯ

Історія біохімії

Комісаренко С. В., Виноградова Р. П., Данилова В. М.
ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ НАН УКРАЇНИ ІМЕНІ ПАЛЛАДІНА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА 1977–1978 рр.
 
Тези доповідей конференції молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2012»
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, травень, 2012 р., Київ

© Український бiохiмiчний журнал