title ua

Архів журналу > 2012 > № 3, травень-червень

ВПЛИВ НІТРОПРУСИДУ ТА ХЛОРИДУ НАТРІЮ НА ВМІСТ
КАРБОНІЛЬНИХ ГРУП ПРОТЕЇНІВ ТА АКТИВНІСТЬ
АНТИОКСИДАНТНИХ ЕНЗИМІВ У ЛИСТКАХ ПРОРОСТКІВ
КУКУРУДЗИ Zea mays L.

Ю. В. Василик1, Н. М. Семчук1, Ок. В. Лущак2, В. І. Лущак1

1Кафедра біохімії та біотехнології, 2Ботанічний сад
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджено вплив нітропрусиду (SNP) та хлориду натрію на вміст карбонільних груп протеїнів та активність антиоксидантних ензимів у листках проростків кукурудзи. Обробка проростків 100 мM NaCl підвищувала концентрацію карбонільних груп протеїнів через 24 год. Інкубація проростків з 100 мM NaCl та SNP+NaCl після 48 год знижувала, а після 72 год – підвищувала концентрацію карбонільних груп протеїнів порівняно з контролем. Активність каталази була вищою в листках, інкубованих з SNP+NaCl порівняно з листками проростків, обробленими SNP протягом 24 год. Активність аскорбатпероксидази була вищою після обробки проростків 0,2 мM SNP протягом 24 год. Вірогідне зростання активності гваяколпероксидази спостерігалося в усіх дослідних групах через 72 год. Активність глутатіон-S-трансферази була вищою після 48 год у проростках, оброблених SNP, та після 72 год – у проростках, які інкубували на середовищі з NaCl. За досліджуваних умов активність глутатіонредуктази в листках проростків кукурудзи, практично не змінювалась. Припускається, що SNP може бути використаний для попередження розвитку оксидативного стресу кукурудзи, спричиненого сольовим стресом.

Ключові слова: антиоксидантні ензими, нітропрусид натрію, оксидативний стрес, проростки кукурудзи, сольовий стрес.

Оригiнал статтi англiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український біохімічний журнал