title ua

Архів журналу > 2012 > № 3, травень-червень

ДІЯ АДАПТОГЕННИХ ПРЕПАРАТІВ НА АКТИВНІСТЬ
 ВАКУОЛЯРНИХ ПРОТОННИХ НАСОСІВ У КЛІТИНАХ
КОРЕНІВ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ СОЛЬОВОГО СТРЕСУ

Ж. І. Рибченко, Т. О. Палладіна

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; tatiana_palladina@ ukr.net

Досліджено участь двох електрогенних Н+-насосiв, механiзми яких репрезентовано Н+-АТP-азою V-типу та Н+-пiрофосфатазою (Н+-РРн-азою), у cтвopeнні електрохiмiчного потенцiалу на вакуолярнiй мембранi (тонопластi) рослинних клітин в умовах сольового стресу та за дії адаптогенних препаратів Meтiyp та Iвiн. Гiдролiтичну i транспортувальну активнiсть цих ензимів визначали на препаратах тонопласта, ізольованих із коренів проростків кукурудзи, експонованих у присутностi 0,1 M NaCl протягом 1 або 10 дiб. У контрольному вapiaнтi транспортувальна активнiсть H+-РРн-ази є набагато вищою, нiж H+-АТP-ази, хоча й дещо знижується з віком проросткiв. Це свiдчить про перевагу внеску Н+-насоса, репрезентованого Н+-РРн-азою, у створенні мембранного потенцiалу на тонопластi. Сольова експозицiя проросткiв призводить до зниження як активності H+-АТP-ази, так і H+-РРн-ази, тодi як транспортувальна активнiсть H+-АТР-ази, навпаки, посилюється, супроводжуючись послабленням гiдролiтичної. Обробка насiння препаратами, переважно Meтіypoм, призводить до зростання транспортувальної активностi Н+-АТР-ази, особливо в умовах сольової експозиції, посилюючись із подовженням її терміну, тоді як транспортувальна активнiсть H+-РРн-ази не зазнає істотних змiн. Одержанi результати доводять провiдну роль Н+-насоса тонопласта, репрезентованого H+-АТР-азою, у вiдповiдi рослинних клiтин в умовах сольового стресу, а також його вiрогiдну участь у механiзмi адаптогенної дії синтетичних препаратів.

Ключові слова: засолення, транспортувальна та гідролітична активність Н+-АТP-ази, Н+-РРн-аза, тонопласт, Метіур, Івін.

Оригінал статті українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український біохімічний журнал