title ua

Архів журналу > 2012

Том 84, № 3, травень-червень, 2012

Огляди

Данилович Ю. В.
ОКСИД АЗОТУ ЯК РЕГУЛЯТОР ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОГО КАЛЬЦІЄВОГО ГОМЕОСТАЗУ В МІОЦИТАХ МАТКИ

Експериментальні роботи

Хіміч Н. В., Гордієнко А. І.
АВІДНІСТЬ ТА КОНКУРЕНТНЕ ІНГІБУВАННЯ ЗВ’ЯЗУВАННЯ НАТИВНИХ ТА ХАОТРОПНО МОДИФІКОВАНИХ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ ІЗ ПРОТЕЇНОВИМИ ТА ГЛІКОЛІПІДНИМИ АНТИГЕНАМИ
 
Гостюхіна О. Л., Головіна І. В.
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ЧОРНОМОРСЬКИХ МОЛЮСКІВ Mytilus galloprovincialis LAM. ТА Anadara inaequivalvis BR.
 
Горідько Т. М., Косякова Г. В., Бердишев А. Г., Базилянська В. Р., Маргітич В. М., Гула Н. М.
ВПЛИВ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ НА АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ВМІСТ СТАБІЛЬНИХ МЕТАБОЛІТІВ NO В ГОНАДАХ ТА ПЛАЗМІ КРОВІ ЩУРІВ ІЗ ПОЧАТКОВИМИ СТАДІЯМИ СТРЕПТОЗОТОЦИНІНДУКОВАНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
 
Фафула Р. В., Єфремова У. П., Личковська Н. Е., Воробець З. Д.
КІНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Na+, K+-АТР-ази ЛІМФОЦИТІВ КРОВІ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ТА АНКІЛОЗИВНИЙ СПОНДИЛОАРТРИТ
 
Ференц І. В., Бродяк І. В., Люта М. Я., Бурда В. А., Федорович А. М., Сибірна Н. О.
ВПЛИВ АГМАТИНУ НА МЕТАБОЛІЗМ L-АРГІНІНУ В ЕРИТРОЦИТАХ КРОВІ ЗА УМОВ СТРЕПТОЗОТОЦИНІНДУКОВАНОГО ДІАБЕТУ В ЩУРІВ
 
Бабій С. О., Лоскутова Т. О., Штеменко Н. І.
ЗМІНИ СТАНУ НИРОК ЩУРІВ ЗА РОЗВИТКУ КАРЦИНОМИ ГЕРЕНА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЦИТОСТАТИКІВ
 
Леус І. В., Шамелашвілі К. Л., Скорик О. Д., Третяк С. Ю., Голіченко О. А.,
Штеменко О. В., Штеменко Н. І.
АНТИОКСИДАНТНА І ПРОТИПУХЛИННА АКТИВНІСТЬ ДИКАРБОКСИЛАТІВ ДИРЕНІЮ У ТВАРИН ІЗ КАРЦИНОМОЮ ГЕРЕНА
 
Василик Ю. В., Семчук Н. М., Лущак Ок. В., Лущак В. І.
ВПЛИВ НІТРОПРУСИДУ ТА ХЛОРИДУ НАТРІЮ НА ВМІСТ КАРБОНІЛЬНИХ ГРУП ПРОТЕЇНІВ ТА АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ЕНЗИМІВ У ЛИСТКАХ ПРОРОСТКІВ КУКУРУДЗИ Zea mays L.
 
Рибченко Ж. І., Палладіна Т. О.
ДІЯ АДАПТОГЕННИХ ПРЕПАРАТІВ НА АКТИВНІСТЬ ВАКУОЛЯРНИХ ПРОТОННИХ НАСОСІВ У КЛІТИНАХ КОРЕНІВ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ СОЛЬОВОГО СТРЕСУ

Математичне моделювання біохімічних процесів

Карахім С. О.
ПРО ІСТИННІ ТА УЯВНІ КОНСТАНТИ МІХАЕЛІСА В ЕНЗИМОЛОГІЇ. III. ЧИ ІСНУЄ ЛІНІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ УЯВНОЮ КОНСТАНТОЮ МІХАЕЛІСА ТА ГРАНИЧНОЮ ШВИДКІСТЮ ТА ЧИ МОЖНА З ЇЇ ДОПОМОГОЮ ВИЗНАЧАТИ ВЕЛИЧИНУ СУБСТРАТНОЇ КОНСТАНТИ?
 
Бобровник С. О., Демченко М. О., Комісаренко С. В.
АВІДНІСТЬ ДВОВАЛЕНТНИХ АНТИТІЛ. ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ

© Український бiохiмiчний журнал