title ua

Архів журналу > 2012

Том 84, № 2, березень-квітень, 2012

Огляди

КІБІРЄВ В. К., ОСАДЧУК Т. В.
Структура та властивості інгібіторів пропротеїнконвертаз

Експериментальні роботи

ГУДЗЕНКО О. В., БОРЗОВА Н. В., ВАРБАНЕЦЬ Л. Д.
Вплив іонів металів і специфічних хімічних реагентів на активність ?-L-рамнозидази Eupenicillium erubescens

 
МАРЧЕНКО М. М., КОПИЛЬЧУК Г. П., ШМАРАКОВ І. О., БУЧКОВСЬКА І. М. Активність ензиматичних систем детоксикації в печінці мишей в умовах різної забезпеченості ретиноїдами  

ГРЕБІНИК С. М., ГРИНЮК І. І., ПРИЛУЦЬКА С. В., МАТИШЕВСЬКА О. П. Генерація активних форм кисню в тимоцитах щурів за дії пероксиду водню та фулерену С60

ГУСЕЙНОВ Т. М., ЯХ’ЯЄВА Ф. Р., ГУЛІЄВА Р. Г.
Вплив селену на стійкість гемоглобіну до фотоокислювальних процесів  
 
МОСУНОВ А. О., КОСТЮКОВ В. В., ЄВСТИГНЄЄВ М. П.
Вивчення методом 1Н ЯМР-Спектроскопії комплексоутворення ароматичних біологічно активних сполук з антибіотиком топотеканом
 
РЯСНИЙ В. М., АПУХОВСЬКА Л. І., ВЕЛИКИЙ М. М., ШИМАНСЬКИЙ І. О., ЛАБУДЗИНСЬКИЙ Д. О. , КОМІСАРЕНКО С. В.
Імуномодулююча дія вітаміну D3 та бісфосфонатів при аліментарному остеопорозі в щурів  
 
КУЧМЕРОВСЬКА Т. М., ДОНЧЕНКО Г. В., ТИХОНЕНКО Т. М., ГУЗИК М. М., СТАВНІЙЧУК Р. В., ЯНІЦЬКА Л. В., СТЕПАНЕНКО С. П., КЛИМЕНКО А. П. Вплив нікотинаміду на життєздатність острівцевих клітин підшлункової залози

Короткі повідомлення

КАЛИНСЬКА Л. М., КОСЯКОВА Г. В., ГУЛА Н. М.
Вплив N-стеароїлетаноламіну на активність ангіотензинперетворюючого ензиму у структурах мозку та плазмі крові щурів за стрептозотоциніндукованого діабету

Математичне моделювання біохімічних процесів

КАРАХІМ С. О.
Про істинні та уявні константи Міхаеліса в ензимології. II. Чи виконується рівняння Kmapp = Ks + kcat/k1 для ензиматичних реакцій з участю активаторів?
 
БОБРОВНИК С. О.
Аналіз кривих титрування сироваткових антитіл, одержаних за допомогою методу ELISA

Історія біохімії

ДАНИЛОВА В. М., ВИНОГРАДОВА Р. П., КОМІСАРЕНКО С. В.
Лауреати Премії Національної академії наук України імені Палладіна Олександра Володимировича. Максим Федотович Гулий

Рецензія

ЛЕВИЦЬКИЙ Є. Л.
Рецензія на монографію М. М. Марченка, О. В. Кеци, М. М. Великого «Біохімічна трансформація ксенобіотиків у організмі»

© Український бiохiмiчний журнал