title ua

Архів журналу > 2012 > № 1, січень-лютий

ПОРІВНЯННЯ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
КРОВІ ЩУРІВ ЗА ОТРУЄННЯ ЇХ СВИНЦЕМ
В МАКРОДИСПЕРСНІЙ ТА НАНОФОРМІ

 І. А. Лазаренко, Н. М. Мельникова

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ;
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У роботі показано, що збільшення вмісту свинцю в крові (у 6,3 і 3,7 раза) та печінці щурів (в 30,1 і 4,6 раза), отруєних шляхом 14-денного перорального введення в дозі 7 мг/100 г маси тіла тварини як макродисперсної, так і наноформи свинцю відповідно, призводить до підвищення активності ензимів крові: аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, ?-глутамілтранспептидази, лужної фосфатази, лактатдегідрогенази та зниження рівня креатиніну. При цьому наноформа свинцю при незначному накопиченні, можливо за рахунок більшої елімінації, виявляє високу біологічну активність та реакційну здатність порівняно з макродисперсною. Отже, отруєння щурів свинцем в різних дисперсних формах призводить до метаболічних порушень в організмі тварин, причому накопичення свинцю та біохімічні зміни є найвираженішими в печінці.

Ключові слова: макродисперсна форма свинцю, наноформа свинцю, аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, ?-глутамілтранспептидаза, лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа, креатинін.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал