Архів журналу > 2011 > № 6, листопад-грудень

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ Н+-АТP-аз
ПЛАЗМАТИЧНИХ І ВАКУОЛЯРНИХ МЕМБРАН У КЛІТИНАХ
КОРЕНІВ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ СОЛЬОВОГО СТРЕСУ
ТА ДІЇ АДАПТОГЕННИХ ПРЕПАРАТІВ

Ж. І. Рибченко, Т. О. Палладіна

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Участь електрогенних Н+-насосів, механізми яких у плазматичних та вакуолярних мембранах рослинних клітин репрезентовано Н+-АТP-aзами Е12- та V-типу, в адаптації рослинних клітин до умов сольового стресу досліджено шляхом визначення їх гідролітичної й транспортувальної активності. Досліди здійснювалися на проростках кукурудзи, експонованих у присутності 0,1 М NaCl протягом 1 або 10 діб. Синтетичні препарати Метіур та Івін застосовувалися шляхом замочування насіння в їх 10-7 М розчинах. Фракції плазматичних і вакуолярних мембран ізолювали з коренів проростків. У контрольних варіантах дослідів (у середовищі без NaCl) гідролітична активність Н+-АТP-ази у плазматичній мембрані зростала з віком проростків, а транспортувальна не зазнавала суттєвих змін, тоді як відповіді слабкішої за неї вакуолярної Н+-АТP-ази були протилежними. Експозиція проростків на NaCl знижувала гідролітичну активність обох Н+-АТP-аз та посилювала їх транспортувальну активність, що вказує на інтенсифікацію роботи Н+-насосів, особливо у вакуолярній мембрані, репрезентованих Н+-АТP-азою. Обидва адаптогенні препарати, головним чином Метіур, сприяли подальшому посиленню транспортувальної активності цих ензимів, особливо у варіантах з експозицією на NaCl. Одержані результати продемонстрували важливу роль зазначених Н+-насосів плазматичної та вакуолярної мембран у механізмі адаптації клітин рослин до умов сольового стресу, що здійснюється шляхом енергетичного забезпечення роботи вторинноактивних Na+/H+-насосів, які видаляють Na+ із цитоплазми.

Ключові слова: засолення, транспортувальна та гідролітична активність Н+-АТP-ази, плазмалема, тонопласт, Метіур, Івін.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал