Архів журналу > 2011 > № 5, вересень-жовтень

КЛОНУВАННЯ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ GSH1/MET1 ГЕНУ, ЩО КОМПЛЕМЕНТУЄ АУКСОТРОФНІСТЬ ЗА ЦИСТЕЇНОМ ТА ГЛУТАТІОНОМ У МЕТИЛОТРОФНИХ ДРІЖДЖІВ Hansenula polymorpha

В. М. Убийвовк1, О. В. Блаженко1, М. Ціммерманн2, M. Дж. Согн3,4, Н. А. Канг3,4

1Інститут біології клітини НАН України, Львів;
2Інститут біології IV- Мікробіологія і генетика- RWTH Аахен, Німеччина;
3Корейський науково-дослідний інститут біологічних наук та біотехнології, Даеджон, Корея;
4Відділ наук про життя, Чунг-Анг університет, Сеул, Корея;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ген GSH1/MET1 Hansenula polymorpha клонували шляхом комплементації глутатіонзалежного росту мутанта gsh1 H. polymorpha, попередньо виділеного як клон, що виявляв резистентність до N-метил-N?-нітро-N-нітрозогуанідину (MNNG) і чутливість до іонів кадмію. Ген GSH1 H. polymorpha відновлював резистентність до іонів кадмію, чутливість до MNNG, нормальний рівень глутатіону та проліферацію клітин на мінімальному середовищі без додавання цистеїну або глутатіону за введення у клітини мутанта gsh1. Показано, що ген GSH1 H. polymorpha є гомологічним гену MET1 Saccharomyces cerevisiae, що кодує S-аденозил-L-метіонін уропорфіриноген III трансметилазу, яка відповідає за біосинтез кофактора сульфітредуктази, сірогему. Нами була сконструйована касета з делецією гену GSH1/MET1 H. polymorpha (Hpgsh1/met1::ScLEU2) та одержані відповідні нуль-мутанти (із делецією значної частини структурної ділянки цього гену). Дані зі схрещування точкового gsh1 мутанта та нуль-мутантів за gsh1/met1 продемонстрували, що обидві алелі розміщені в одному й тому ж гені. Нуль-мутант за gsh1/met1  повністю відновлював ріст на мінімальному середовищі із цистеїном або глутатіоном як єдиному джерелі сірки, але не з неорганічними (сульфат, сульфіт) чи органічними (метіонін, S-аденозилметіонін) джерелами сірки. Окрім того, обидва мутанти – точковий gsh1 і нуль-мутант за gsh1/met1 – виявляли підвищену чутливість до токсичного вуглецевого субстрату метанолу, до формальдегіду, органічного пероксиду та іонів кадмію.

Ключові слова: метилотрофні дріжджі, Hansenula рolymorpha, глутатіон, асиміляція сульфату, MET1.

Оригiнал статтi англiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал