Архів журналу > 2011 > № 5, вересень-жовтень

АКТИВАЦІЯ ФОСФАТИДИЛІНОЗИТОЛ-3?-КІНАЗНОГО
ШЛЯХУ ЛЕКТИНІНДУКОВАНИМ СИГНАЛОМ
ЧЕРЕЗ СІАЛОВМІСНІ ГЛІКОПРОТЕЇНИ МЕМБРАН
ЛЕЙКОЦИТІВ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 1-го ТИПУ

Н. О. Сибірна1, М. І. Здіорук1, І. В. Бродяк1, М. Л. Барська2, О. І. Вовк2

1Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна;
2Інститут біології клітини НАН України, Львів;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджено вплив вортманіну і сіалоспецифічних лектинів на транслокацію p85? регуляторної субодиниці ензиму фосфатидилінозитол-3?-кінази (Р1-3?-кінази) між мембранною та цитозольною фракціями мононуклеарних і поліморфноядерних лейкоцитів у здорових донорів та людей, хворих на цукровий діабет (ЦД) 1-го типу. З’ясовано, що при ЦД 1-го типу в лейкоцитах периферичної крові трансдукція лектиніндукованого сигналу відбувається за активною участю Р1-3?-кінази через глікопротеїнові мембранні рецептори, які містять термінальні сіалові кислоти, що зв’язані із субтермінальними вуглеводними залишками (?2?6) глікозидним зв’язком.

Ключові слова: мононуклеарні лейкоцити, поліморфноядерні лейкоцити, сіалоглікопротеїнові рецептори, фосфатидилінозитол-3?-кіназа, вортманін, сіалоспецифічні лектини, цукровий діабет 1-го типу.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал