Архів журналу > 2011

Том 83, № 5, вересень-жовтень, 2011

Огляди

Іскра Р. Я., Янович В. Г.
БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ДІЇ ХРОМУ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

Експериментальні роботи

Гергалова Г. Л., Скок М. В.
ВПЛИВ НІКОТИНУ НА МЕМБРАННИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІТОХОНДРІЙ: УЧАСТЬ НІКОТИНОВИХ АЦЕТИЛХОЛІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ

Сибірна Н. О., Здіорук М. І., Бродяк І. В., Барська М. Л., Вовк О. І.
АКТИВАЦІЯ ФОСФАТИДИЛІНОЗИТОЛ-3?-КІНАЗНОГО ШЛЯХУ ЛЕКТИНІНДУКОВАНИМ СИГНАЛОМ ЧЕРЕЗ СІАЛОВМІСНІ ГЛІКОПРОТЕЇНИ МЕМБРАН ЛЕЙКОЦИТІВ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 1-ГО ТИПУ

Рубленко А. М., Урвант Л. П., Макогоненко Є. М., Платонова Т. М., Цап П. Ю., Чернишенко Т. М., Колеснікова І. М., Фіщенко В. О., Луговськoй Е. В.
ВПЛИВ АКТИВАТОРА ПРОТЕЇНУ С НА ЗАГАЛЬНИЙ ГЕМОСТАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЛАЗМИ КРОВІ ЗА ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ ТАЗОСТЕГНОВОГО СУГЛОБА

Фальфушинська Г. І., Гнатишина Л. Л., Столяр О. Б., Мітіна Н. Є.,
Заіченко О. С., Філяк Є. З., Стойка Р. С.
ОЦІНКА БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ КОБАЛЬТВМІСНОГО НАНОКОМПОЗИТУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БІОХІМІЧНИХ МАРКЕРІВ ДВОСТУЛКОВОГО МОЛЮСКА Anodonta cygnea

Ніколаєнко Т. Ю., Булавін Л. А., Говорун Д. М.
СТРУКТУРНА ГНУЧКІСТЬ ДНК-ПОДІБНИХ КОНФОРМЕРІВ КАНОНІЧНИХ 2?-ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕОТИДІВ

Ширина Т. В., Бобровська М. Т.,  Козлов Е. А.
ПОШУК ГЕНІВ мiкроРНК НА ДІЛЯНКАХ ГЕНОМУ ВIРУСУ ЯДЕРНОГО ПОЛIЕДРОЗУ Bombyx mori КОМПЛЕМЕНТАРНИХ НАЙПІЗНІШИМ ГЕНАМ

Убийвовк В. М., Блаженко О. В., Ціммерманн М., Согн M. Дж., Канг Н. А.
КЛОНУВАННЯ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ GSH1/MET1 ГЕНУ, ЩО КОМПЛЕМЕНТУЄ АУКСОТРОФНІСТЬ ЗА ЦИСТЕЇНОМ ТА ГЛУТАТІОНОМ У МЕТИЛОТРОФНИХ ДРІЖДЖІВ
Hansenula polymorpha

Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Швиденко М. В., Карпець Ю. В.
ВПЛИВ САЛІЦИЛОВОЇ І ЯНТАРНОЇ КИСЛОТ НА УТВОРЕННЯ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ В КОЛЕОПТИЛЯХ ПШЕНИЦІ

Короткі повідомлення

Капля О. А.
ГЕТЕРОГЕННІСТЬ ЧУТЛИВОСТІ ДО УАБАЇНУ Na+,K+-ATP-ази МІКРОСОМНИХ МЕМБРАН ГЛАДЕНЬКИХ М’ЯЗІВ ОБОДОВОЇ КИШКИ ЩУРА

 Математичне моделювання біохімічних процесів

 Карахім С. О.
ПРО ІСТИННІ ТА УЯВНІ КОНСТАНТИ МІХАЕЛІСА В ЕНЗИМОЛОГІЇ. І. ОЗНАКИ ВІДМІННОСТІ

Історія біохімії

Виноградова Р. П., Данилова В. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІЇ ДЕЯКИХ ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І СИСТЕМИ АКТИВНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ КАЛЬЦІЮ В НЕРВОВИХ КЛІТИНАХ В ІНСТИТУТІ БІОХІМІЇ НАН УКРАЇНИ (1960–1980 рр.)

© Український бiохiмiчний журнал