Архів журналу > 2011

Том 83, № 3, травень-червень, 2011

Огляди

Карбовський Л. Л., Мінченко Д. O., Гармаш Я. А., Мінченко O. Г.
МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦИРКАДІАЛЬНОГО ГОДИННИКА

Експериментальні роботи

Варбанець Л. Д., Мацелюх О. В., Гудзенко О. В., Борзова Н. В., Сейфулліна І. І., Хитрич Г. Н.
КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ ЦИНКУ ІЗ N-ЗАМІЩЕНИМИ ТІОКАРБАМОЇЛ-N?-ПЕНТАМЕТИЛЕНСУЛЬФЕНАМІДАМИ – МОДИФІКАТОРИ АКТИВНОСТІ ЕНЗИМІВ ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ І ГЛІКОЛІТИЧНОЇ ДІЇ

Акопова О. В.
ВПЛИВ АКТИВАТОРА АТР-ЗАЛЕЖНОГО К+-КАНАЛУ ДІАЗОКСИДУ НА ЦИКЛОСПОРИНЧУТЛИВУ ПОРУ В МІТОХОНДРІЯХ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ

Вадзюк О. Б., Мазур Ю. Ю., Костерін С. О.
РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АТР-ЧУТЛИВОГО К+-КАНАЛУ МІТОХОНДРІЙ МІОМЕТРІЯ АКТИВНИМИ ФОРМАМИ КИСНЮ

Бобровник С. П., Демченко М. О., Комісаренко С. В.
ПЕРЕВАГА ДВО- АБО ПОЛІВАЛЕНТНОГО ЗВ’ЯЗУВАННЯ РЕЦЕПТОРА З ЛІГАНДОМ ПЕРЕД ОДНОВАЛЕНТНИМ

Пехіменко Г. В., Кучмеровська Т. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВТОРИННОЇ СТРУКТУРИ СИРОВАТКОВОГО АЛЬБУМІНУ У ДЕЯКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ТВАРИННОГО СВІТУ

Івчук В. В., Т. М. Полішко, О. А. Голіченко, Штеменко О. В., Штеменко Н. І.
ВПЛИВ ПРОТИПУХЛИННОЇ СИСТЕМИ РЕНІЙ–ПЛАТИНА НА БІОХІМІЧНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ

Менабде К. О., Бурджанадзе Г. М., Чачуа М. В., Кучукашвілі З. Т., Кошорідзе Н. І.
ТКАНИННА СПЕЦИФІЧНІСТЬ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕННЯ В УМОВАХ ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ В ЩУРІВ

Іскра Р. Я., Янович В. Г.
ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЕРОКСИДНИХ ПРОЦЕСІВ І АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ЕНЗИМІВ У ТКАНИНАХ ЩУРІВ ЗА ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ ХРОМУ В РАЦІОНІ

Методи

Данилович Г. В., Данилович Ю. В., Горчев В. Ф.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДАМИ СПЕКТРОФЛУОРИМЕТРІЇ ТА ПРОТОКОВОЇ ЦИТОМЕТРІЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ПЛАЗМАТИЧНОЇ І ВНУТРІШНЬОЇ МІТОХОНДРІАЛЬНОЇ МЕМБРАН ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗОВИХ КЛІТИН ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОТЕНЦІАЛЧУТЛИВОГО ЗОНДА DIOC6(3)

Короткі повідомлення

Войтешенко І. С., Жураківський Р. О., Булавін Л. А., Говорун Д. М.
НАЙПРОСТІША МОЛЕКУЛЯРНА МОДЕЛЬ ЦУКРОВОФОСФАТНОГО ЛАНЦЮГА 2?-ДЕЗОКСИРИБОПОЛІНУКЛЕОТИДІВ: КВАНТОВО-ХІМІЧНА ПЕРЕВІРКА НА АДЕКВАТНІСТЬ

© Український бiохiмiчний журнал