Архів > 2011

Том 83, № 2, березень-квітень, 2011

Огляди

Шатурський О. Я.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ІОННИХ КАНАЛІВ, УТВОРЕНИХ ПРОТЕЇНОВИМИ НЕЙРОТОКСИНАМИ У БІШАРОВИХ ЛІПІДНИХ МЕМБРАНАХ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЕКЗОЦИТОЗУ

Якименко І. Л., Сидорик Є. П., Цибулін О.?С.?
МЕТАБОЛІЧНІ ЗМІНИ В?ЖИВИХ КЛІТИНАХ ЗА?ДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Експериментальні роботи

Кузнєцова Л. П., Самокіш В. А., Сочіліна О. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЦЕТИЛТРИМЕТИЛАМОНІЮ НА АКТИВНІСТЬ ХОЛІНЕСТЕРАЗ КРОВІ ЛЮДИНИ

Векліч Т. О., Шкрабак О. А., Родік Р. В., Кальченко В. І., Костерін С. О.
ВПЛИВ КАЛІКСАРЕНУ С-107 НА КІНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ Nа++-АТР-ази ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ МІОЦИТІВ МАТКИ

Крупко О. О., Тарасенко А. С., Гіммельрейх Н. Г.
АКТИВАЦІЯ ПРЕСИНАПТИЧНИХ ІОНОТРОПНИХ ГЛУТАМАТНИХ РЕЦЕПТОРІВ СТИМУЛЮЄ ВИВІЛЬНЕННЯ ГАМК ІЗ НЕРВОВИХ ТЕРМІНАЛЕЙ ГІПОКАМПА І КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ

Гуменюк В. П., Трикаш І. О.
ЕТАПИ ЕКЗОЦИТОЗУ В БЕЗКЛІТИННІЙ СИСТЕМІ ЗА УМОВ ВИЛУЧЕННЯ ХОЛЕСТЕРОЛУ ІЗ ПЛАЗМАТИЧНИХ МЕМБРАН СИНАПТОСОМ ТА СИНАПТИЧНИХ ВЕЗИКУЛ

Пальчиковська Л. Г., Васильченко О. В., Платонов М. О., Костіна В. Г., Лисенко Н. А., Алексєєва І. В., Говорун Д. М., Швед А. Д.
КОНСТРУЮВАННЯ ІНГІБІТОРІВ ТРАНСКРИПЦІЇ НА ОСНОВІ N-АРИЛАМІДІВ 9-МЕТИЛ- ТА 9-МЕТОКСИФЕНАЗИН-1-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

Пономарьова А. Г., Юренко Є. П., Жураківський Р. О., Говорун Д. М.
КОНФОРМАЦІЙНА ЄМНІСТЬ 2?,3?-ДИДЕГІДРО-2?,3?-ДИДЕЗОКСІАДЕНОЗИНУ ЯК КЛЮЧ ДО РОЗУМІННЯ ЙОГО БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ: РЕЗУЛЬТАТИ КВАНТОВО-ХІМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Оченашко О. В., Нікітченко Ю. В., Лебединський О. С., Сукач О. М., Петренко О. Ю.
АКТИВАЦІЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ЦИРОЗОМ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ КЛІТИН ФЕТАЛЬНОЇ ПЕЧІНКИ

Шандренко С. Г., Кішко Т. О., Чумаченко І. М., Дмитренко М. П.
ЗМІНИ В ОБМІНІ ОКСИДУ АЗОТУ ТА ЗАЛІЗА У ЩУРІВ, СПРИЧИНЕНІ АЗБЕСТОМ

Історія біохімії

Виноградова Р. П., Данилова В. М.
РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З НЕЙРОХІМІЇ В ІНСТИТУТІ БІОХІМІЇ АН УРСР У 1941–1972 РОКАХ. ДОСЛІДЖЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ГОЛОВНОМУ МОЗКУ

© Український бiохiмiчний журнал