Архів журналу > 2011 > № 1, січень-лютий

ВПЛИВ ВІДСУТНОСТІ ГЛЮТАМІНУ АБО ГЛЮКОЗИ У СЕРЕДОВИЩІ НА ЕКСПРЕСІЮ ЦИКЛІНІВ ТА ЦИКЛІНЗАЛЕЖНИХ КІНАЗ У КЛІТИНАХ ГЛІОМИ ЛІНІЇ U87 ТА ЇХНІЙ СУБЛІНІЇ ІЗ ПРИГНІЧЕНОЮ АКТИВНІСТЮ СИГНАЛЬНОГО ЕНЗИМУ ЕНДОПЛАЗМАТИЧНИЙ РЕТИКУЛУМ–ЯДРО-1

Д. O. Мінченко1,2,3, O. В. Губеня1, Б. M. Терлецький1, М. Mоне3, O. Г. Мінченко1,3

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
2Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ, Україна;
3INSERM U920 Лабораторія молекулярних механізмів ангіогенезу, Університет Бордо 1, Таленс, Франція

Показано, що ішемія індукує комплекс складних внутрішньоклітинних сигнальних подій, відомих як реакція на неправильне згортання протеїнів, яка опосередковується сенсорним ензимом ендоплазматичний ретикулум–ядро-1. Ми вивчали експресію генів декількох циклінів та циклінзалежних кіназ, які беруть участь у контролі клітинного циклу та проліферації, за умов ішемії (відсутності у середовищі глюкози або глютаміну) в дефіцитних за сенсорним ензимом ендоплазматичний ретикулум–ядро-1 клітинах гліоми. Встановлено, що блокада сигнального ензиму ендоплазматичний ретикулум–ядро-1, ключового стрес-сенсора ендоплазматичного ретикулума, приводить до посилення рівня експресії генів циклінзалежної кінази-2 та циклінів A2, D3, E2 і G2, але пригнічує експресію цикліну D1. Було також показано, що рівень експресії мРНК циклінзалежної кінази 2 та циклінів A2, D3 і E2 суттєво зменшувався за відсутності у середовищі глюкози або глютаміну як у контрольних, так і в дефіцитних за ензимом ендоплазматичний ретикулум–ядро-1 клітинах гліоми. Разом з тим, в умовах відсутності у середовищі глюкози, експресія мРНК циклін-залежних кіназ-4 та -5 збільшується. Таким чином, експресія генів більшості досліджених циклінів та циклінзалежних кіназ залежить від функції сигнального ензиму ендоплазматичний ретикулум–ядро-1 як в умовах норми, так і за відсутності глютаміну та глюкози, і можливо бере участь у реакції адаптації клітин до стресу ендоплазматичного ретикулума, пов’язаного з ішемією.

Ключові слова: експресія мРНК, цикліни A2, D1, D3, E2 та G2, циклінзалежні кінази-2, -4 та -5, клітини гліоми, відсутність глюкози або глютаміну, ендоплазматичний ретикулум–ядро-1.

Оригiнал статтi англiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

 

© Український бiохiмiчний журнал