Архiв журналу > 2011

Том 83, № 1, січень-лютий, 2011

 

Огляди

Оболенська М. Ю., Родрігес Р. Р., Марценюк О. П.
ФОЛАТЗАЛЕЖНІ ПРОЦЕСИ У ПЛАЦЕНТІ ЛЮДИНИ: ЕКСПРЕСІЯ ГЕНІВ, АМІНОТІОЛИ, ПРОЛІФЕРАЦІЯ І АПОПТОЗ

Експериментальні роботи

Мінченко Д. O.,  Губеня O. В., Терлецький Б. M., Mоне М., Мінченко O. Г.
ВПЛИВ ВІДСУТНОСТІ ГЛЮТАМІНУ АБО ГЛЮКОЗИ У СЕРЕДОВИЩІ НА ЕКСПРЕСІЮ ЦИКЛІНІВ ТА ЦИКЛІНЗАЛЕЖНИХ КІНАЗ У КЛІТИНАХ ГЛІОМИ ЛІНІЇ U87 ТА ЇХНІЙ СУБЛІНІЇ ІЗ ПРИГНІЧЕНОЮ АКТИВНІСТЮ СИГНАЛЬНОГО ЕНЗИМУ ЕНДОПЛАЗМАТИЧНИЙ РЕТИКУЛУМ–ЯДРО-1

Кібірєв В. К., Осадчук Т. В.,  Вадзюк О. Б., Шабликін О. В., Козаченко О. П., Чумаченко С. А., Попільніченко С. В., Броварець В. С.
ВИВЧЕННЯ ПОХІДНИХ 5-АМІНО-4-АЦИЛАМІНО-1Н-ПІРАЗОЛУ ЯК ІНГІБІТОРІВ ФУРИНУ

Векліч Т. О., Шкрабак О. А., Родік Р. В., Кальченко В. І., Костерін С. О.
КАЛІКСАРЕН С-107 ЗБІЛЬШУЄ СПОРІДНЕНІСТЬ Na++-АТР-ази ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗОВИХ КЛІТИН ДО УАБАЇНУ

Ткачук З. Ю., Дубей Л. В., Ткачук В. В., Ткачук Л. В., Лосицький М. Ю., Ящук В. М., Дубей І. Я.
ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2?-5?-ОЛІГОАДЕНІЛАТІВ ТА ЇХНІХ АНАЛОГІВ ІЗ ПРОТЕЇНАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

Ніколаєнко Т. Ю., Булавін Л. А., Говорун Д. М., Мисюра О. О.
КОНФОРМАЦІЙНЕ РІЗНОМАНІТТЯ І ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 1,2-ДИДЕЗОКСИРИБОФУРАНОЗИ-5-ФОСФАТУ – МОДЕЛЬНОЇ МОНОМЕРНОЇ ЛАНКИ ДНК

Грищенко В. А., Томчук В. А., Литвиненко О. М., Чернишенко В. О., Грищук В. І., Платонова Т. М.
ОЦІНКА ПРОТЕЇНСИНТЕЗУЮЧОЇ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕПАТИТУ

Фоменко О. З., Ушакова Г. О., Пієржиновський С. Г.
ПРОТЕЇНИ АСТРОГЛІЇ У МОЗКУ ЩУРІВ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ ТА ДІЇ 2-ОКСОГЛУТАРАТУ

Короткі повідомлення

Солдатов О. О., Парфьонова І. О.
ЗВ’ЯЗУВАННЯ КИСНЮ КРОВ’Ю МОРСЬКИХ РИБ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГІПОТЕРМІЇ

Методи

Халаф В. А., Васильченко О. А., Левчик В. М., Зайцева Г. М.
ТВЕРДОФАЗНО-ЕКСТРАКЦІЙНЕ КОНЦЕНТРУВАННЯ БСА

Історія біохімії

Виноградова Р. П., Данилова В. М.
РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З НЕЙРОХІМІЇ В ІНСТИТУТІ БІОХІМІЇ У 1931–1940 рр.

 

© Український бiохiмiчний журнал