Архів журналу > 2010 > № 6, листопад-грудень

ВПЛИВ 4-ТОЛУЕНТІОСУЛЬФОНАТУ КАЛІЮ НА МЕМБРАННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА АТР-азну
АКТИВНІСТЬ ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ ЗАРОДКІВ В’ЮНА

О. C. Яремкевич1, М. В. Бура2, С. М. Мандзинець2, О. Р. Кулачковський2,
В. І. Лубенець1, Д. ?І.? Санагурський2, В. П. Новіков1

1Національний університет «Львівська політехніка», Україна;
e-mail: ilеЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
2Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджено вплив новосинтезованої біологічно активної речовини 4-толуентіосульфонату калію (4·10-5 М) на зміни електрофізіологічних параметрів зародків в’юна (Misgurnus fossіlis L.): динаміку трансмембранного потенціалу (ТМП) плазматичних мембран та активність мембранного ензиму (Na++-АТР-ази) під час періоду синхронного дроблення бластомерів у ранньому ембріогенезі. Дано оцінку впливу цієї речовини та показані аперіодичні зміни рівня ТМП, які не збігаються з мітотичними циклами синхронного поділу бластомерів порівняно з контролем. Показано зменшення амплітуди у кожному періоді в середньому на 7?12 мВ та зменшення наростання максимальних значень коливань ТМП на 39?мВ порівняно з контролем. Це пов’язано з інгібуванням біосинтетичних процесів на перших годинах розвитку, що призводить до зниження активності Na++-АТР-ази на 75,5?±?4,1% та 78,4?±?10,4% відповідно як за дії високої (4·10-3 М), так і низької (4·10-9 М) концентрацій досліджуваної речовини з подальшим відновленням його активності до рівня контролю при низькій концентрації.

Ключові слова: тіосульфонати, трансмембранний потенціал, Na++-АТР-аза, зародки в’юна, плазматичні мембрани, гіалоплазма, бластомери, мітохондрії, гранулярний ендоплазматичний ретикулум.

?Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.