Архів журналу > 2010 > № 6, листопад-грудень

 ЕФЕКТИ НІТРОПРУСИДУ ТА НІТРИТУ НАТРІЮ НА УАБАЇНЧУТЛИВУ Na+, K+-АТР-азну
АКТИВНІСТЬ ГЛАДЕНЬКОГО М’ЯЗА МАТКИ

Ю. В. Данилович, Г. В. Данилович, О. В. Коломієць

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Продемонстрований ефективний інгібуючий вплив нітропрусиду та нітриту натрію на Na+,K+-АТР-азну активність у фракції сарколеми міометрія. Уявна константа інгібування Кі сягала мікромолярних та субмікромолярних величин. У серії досліджень із нітропрусидом натрію та визначенням констант Міхаеліса (за АТР), уявних констант активації (за Na+ та К+) і розрахунком величин максимальної швидкості реакції було показано, що за АТР спостерігається безконкурентний (зростає спорідненість та знижується максимальна швидкість), а за катіонами – змішаний тип інгібування (за катіонами калію знижується константа активації та одночасно зменшується максимальна швидкість). Ефективність інгібуючої дії уабаїну знижується у присутності нітропрусиду та нітриту натрію, а дитіотреїтол захищає ензим від інгібуючої дії нітропрусиду натрію. Кінетичний аналіз та результати експериментів із використанням уабаїну і дитіотреїтолу дозволяють припустити, що в основі такої дії досліджуваних сполук може бути хімічна модифікація тіольних залишків, які є важливими для прояву каталітичної активності ензиму. Спостерігається резистентна компонента Na+, K+-АТР-азної активності, яка є чутливою до дії детергенту дигітоніну.
У порівняльних дослідженнях на пост’ядерній фракції показаний стимулювальний ефект як нітропрусиду та нітриту натрію, так і cGMP (в останньому разі більш виражений). Інгібітор розчинної гуанілатциклази метиленовий синій перешкоджав активуючій дії нітриту натрію. Можна припустити, що за умов помірного утворення оксиду азоту та відсутності гіперпродукції активних форм кисню домінує саме той шлях, який веде до активації ензиму.

Ключові слова: оксид азоту, гладенький м’яз, Na+, K+-АТР-аза, cGMP.

?Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.