Архів журналу > 2010 > № 5, вересень-жовтень

СТАН СИСТЕМИ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ПАРІЄТАЛЬНИХ КЛІТИНАХ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХРОНІЧНОГО АТРОФІЧНОГО ГАСТРИТУ

О. В. Дробінська, Л. М. Гайда, К. О. Дворщенко, М. О. Тимошенко, Л. І. Остапченко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджено стан системи пероксидного окислення ліпідів та функціонування системи антиоксидантного захисту в парієтальних клітинах в умовах розвитку хронічного атрофічного гастриту щурів. Протягом усіх етапів розвитку експериментальної патології виявлено накопичення в клітинах ТБК-активних продуктів, дієнових кон’югатів, підвищення активності супероксиддисмутази та каталази. Рівень відновленого глутатіону зростав на початкових етапах розвитку захворювання та знижувався відносно контрольних показників у разі проявів атрофічних змін у слизовій оболонці шлунка на кінцевих стадіях. Зміни активності глутатіонзалежних ензимів (глутатіонпероксидази, глутатіонтрансферази, глутатіонредуктази) та глюкозо-6-фосфатдегідрогенази мають неоднозначний характер, і, можливо, пов’язані з складним морфолого-метаболічним розвитком патологічного процесу в експериментальній моделі, що досліджувалась. Одержані результати свідчать про суттєві порушення функціонування систем пероксидного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту, а також про їхню участь у розвитку хронічного атрофічного гастриту.

Ключові слова: хронічний атрофічний гастрит, парієтальні клітини, пероксидне окислення ліпідів, глутатіон, глутатіонзалежні ензими, глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.