Архів журналу > 2010 > № 5, вересень-жовтень

ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА НА ЕКСПРЕСІЮ мРНК 6-ФОСФОФРУКТО-
2-КІНАЗИ/ФРУКТОЗО-2,6-БІСФОСФАТАЗИ-2 ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПЛАЙС-ВАРІАНТІВ
У РІЗНИХ ОРГАНАХ ЩУРІВ

І. В. Божко1, Д. O. Мінченко1, Т. О. Зінченко1, О. П. Яворовський2, O. Г. Мінченко1

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
2ДУ «Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця», Київ, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Біфункціональний ензим 6-фосфофрукто-2-кіназа/фруктозо-2,6-бісфосфатаза-2 (PFKFB-2) представлена багатьма альтернативними сплайс-варіантами і відіграє важливу роль у регуляції гліколізу у клітинах головного мозку, легень, сім’яників та серця. Проведено вивчення експресії мРНК PFKFB-2 та низки її альтернативних сплайс-варіантів у цих життєво важливих органах щурів за одноразового інтратрахеального введення наночастинок срібла. Встановлено, що експресія мРНК PFKFB-2 в різних органах щурів під впливом наночастинок срібла істотно змінюється. Їхня дія на експресію мРНК PFKFB-2 виявляється вже через один день після введення наночастинок тваринам, а через три та 14 днів посилюється (у сім’яниках) або залишається майже на тому ж рівні (у всіх інших досліджуваних тканинах). Через рік після введення щурам наночастинок срібла експресія мРНК PFKFB-2 в більшості органів повертається до її рівня в контрольних тварин. Встановлено також, що експресія альтернативних сплайс-варіантів мРНК PFKFB-2, що не мають функціонально активної 6-фосфофрукто-2-кінази, головним чином істотно посилюється в різних органах щурів під впливом наночастинок срібла через 1, 3 та 14 днів після одноразового введення їх, що свідчить про суттєві порушення експресії мРНК PFKFB-2 на рівні альтернативного сплайсингу пре-мРНК PFKFB-2 в різних життєво важливих органах. Результати роботи вказують на можливу дію наночастинок срібла на важливі механізми регуляції метаболічних процесів у клітинах на рівні експресії генів ключових ензимів.

Ключові слова: PFKFB-2, альтернативний сплайсинг, наночастинки срібла, легені, голов­ний мозок, серце, сім’яники, щури.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.