Архів журналу > 2010 > № 5, вересень-жовтень

ПОШУК НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ІНГІБІТОРІВ ПРОТЕЇНКІНАЗИ ASK1

Г. П. Волинець, В. Г. Бджола, О. П. Кухаренко, С. М. Ярмолюк

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ;
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Протеїнкіназа ASK1 (Apoptosis signal-regulating kinase 1) відіграє важливу роль у процесах диференціювання, старіння і апоптозу клітин. Підвищена активність ASK1 пов’язана з розвитком багатьох патологій. Інгібітори ASK1 можуть бути лікарськими засобами для терапії низки нейродегенеративних, серцево-судинних хвороб та фіброзної гістіоцитоми.
Робота присвячена пошуку інгібіторів ASK1 за допомогою методів комп’ютерного моделювання та біохімічного тестування in vitro. Здійснено рецепторно-орієнтований віртуальний скринінг бібліотеки низькомолекулярних органічних сполук, яка налічувала 164 840 хімічних сполук. Для тестування in vitro відібрано 300 лігандів різних класів. Серед них ідентифіковано сім активних похідних 2-тіоксо-тіазолідин-4-ону. Найактивнішою сполукою виявився 5-бромо-3-(4-оксо-2-тіазолідин-5-іліден)-1,3-дигідро-індол-2-он (ІС50 = 2 µМ).
Для активних сполук цього класу запропоновано спосіб зв’язування із АТP-акцепторним сайтом ASK1. Одержані результати можуть бути використані для подальшої оптимізації структури цих сполук з метою збільшення активності та селективності інгібування протеїнкінази ASK1.

Ключові слова: протеїнкіназа ASK1, 2-тіоксо-тіазолідин-4-он, віртуальний скринінг.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.