Архів журналу > 2010

Том 82, № 5, вересень-жовтень, 2010

ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ім. О. В. ПАЛЛАДІНА НАН УКРАЇНИ
До 85-річчя від дня заснування

Огляди

Свєтлова Н. Б.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЛІКО- І ФОСФОЛІПІДІВ У МЕМБРАНАХ РОСЛИННИХ КЛІТИН В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ ФОСФОРУ

Експериментальні роботи

Волинець Г. П., Бджола В. Г., Кухаренко О. П., Ярмолюк С. М.
ПОШУК НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ІНГІБІТОРІВ ПРОТЕЇНКІНАЗИ ASK1

Броварець О. О., Говорун Д. М.
МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ТРАНЗИЦІЙ, ІНДУКОВАНИХ АНАЛОГОМ ЦИТОЗИНУ: ПОРІВНЯЛЬНЕ КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Броварець О. О., Говорун Д. М.
КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МОЛЕКУЛЯРНИХ МЕХАНІЗМІВ ПІРИМІДИНОВО-ПУРИНОВИХ ТРАНСВЕРСІЙ

Божко І. В., Мінченко Д. O., Зінченко Т. О., Яворовський О. П., Мінченко O. Г.
ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА НА ЕКСПРЕСІЮ мРНК 6-ФОСФОФРУКТО-2-КІНАЗИ/ФРУКТОЗО-2,6-БІСФОСФАТАЗИ-2 ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПЛАЙС-ВАРІАНТІВ У РІЗНИХ ОРГАНАХ ЩУРІВ

Воскобойник Л. Г., Костюченко Н. М., Пушкарьов В. М., Богданова Т. І. , Тронько М. Д.
АНАЛІЗ ЕКСПРЕСІЇ ОНКОГЕНІВ RET/PTC У ПІСЛЯЧОРНОБИЛЬСЬКИХ ПАПІЛЯРНИХ КАРЦИНОМАХ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

Дробінська О. В., Гайда Л. М., Дворщенко К. О., Тимошенко М. О., Остапченко Л. І.
СТАН СИСТЕМИ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ПАРІЄТАЛЬНИХ КЛІТИНАХ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХРОНІЧНОГО АТРОФІЧНОГО ГАСТРИТУ

Цехмістренко С. І., Поліщук В. М.
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ КРОВІ СТРАУСІВ

Левчук Н. І.
ІНТЕНСИВНІСТЬ МІЖНУКЛЕОСОМНОЇ ФРАГМЕНТАЦІЇ ДНК У ТКАНИНІ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ХВОРИХ ІЗ ГОРМОНАЛЬНО АКТИВНИМИ ТА ГОРМОНАЛЬНО НЕАКТИВНИМИ ПУХЛИНАМИ

Гостюхіна О. Л., Головіна І. В.
СТАН СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ТКАНИНАХ ЧОРНОМОРСЬКОЇ КАМБАЛИ-КАЛКАН В ПЕРІОД НЕРЕСТУ

Молодченкова О. О., Адамовська В. Г., Цісельська Л. Й., Сагайдак Т. В.
ВИДІЛЕННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЛЕКТИНІВ КЛІТИННИХ СТІНОК ІЗ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ, ІНФІКОВАНИХ Fusarium graminearum ТА ОБРОБЛЕНИХ САЛІЦИЛОВОЮ КИСЛОТОЮ

Дух О. І., Вовк С. О.
ЗМІНИ ВМІСТУ ЛІПІДІВ ТА ЇХНЬОГО ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ В ЖОВТКУ ЯЄЦЬ І ПЕЧІНЦІ

Хроніка

X УКРАЇНСЬКИЙ БІОХІМІЧНИЙ З’ЇЗД (13–17 вересня 2010 р., м. ОДЕСА) (Костерін С. О.)