Архів журналу   2010   № 4, липень-серпень

ПОРІВНЯННЯ РІВНЯ ПРОДУКЦІЇ NO ТА ПРОЛІФЕРАЦІЇ КЛІТИН РАКУ
МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ MCF-7 ЗА МОДИФІКАЦІЇ УМОВ МІКРООТОЧЕННЯ

О. М. Перепелиціна1, Л. В. Гарманчук2, Є. А. Шевченко2,
М. В. Сидоренко1, Л. І. Остапченко2

1Відділення біотехнічних проблем діагностики Інституту проблем
кріобіології та кріомедицини НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Досліджено зв’язок між рівнем генерації оксиду азоту в середовищі інкубації та проліферацією клітин на двох моделях культивування лінії раку молочної залози MCF-7: моношарі та сфероїдах. Умови мікрооточення модифікували за допомогою блокаторів кальцієвих каналів нітрендипіну, хлориду лантану та хелатору Са2+ – ЕГТА. Було виявлено, що зменшення концентрації міжклітинного Са2+ під впливом ЕГТА знижує рівень міжклітинного NO в середньому до 50% (Р ? 0,05) від контролю та призводить до збільшення кількості живих клітин на 10–40% (Р ? 0,05) порівняно з контролем. Нітрендипін виявляє властивості вибіркового блокатора Са2+-каналів L-типу, що призводить до зниження рівня міжклітинного NO на 35–70% (Р ? 0,05) залежно від концентрації речовини та часу інкубування. При цьому спостерігається підвищення проліферативного потенціалу пухлинних клітин на 10–35% (Р ? 0,05). Під впливом хлориду лантану в концентраціях 0,01 та 0,1 мМ, продукція NO в середовищі інкубації МСF-7 суттєво зменшується (на 50–60% від контролю), але кількість живих клітин у культурі істотно не змінюється. На моделях росту 2-D та 3-D виявлено, що концентрація міжклітинного NO на 1 млн. клітин складає в моношаровій культурі в середньому 3,2 пмоль, а в сфероїдній – 8,5 пмоль.

Ключові слова: оксид азоту, NO-синтаза, 2-D та 3-D моделі пухлинного росту, ЕГТА, нітрендипін, хлорид лантану.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.