Архів журналу  2010  № 4, липень-серпень

ПОРІВНЯЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ В ДОСЛІДАХ IN VITRO ТА IN VIVO
ВПЛИВУ КАЛІКСАРЕНУ С107 ТА УАБАЇНУ НА Na+,K+-АТР-азну АКТИВНІСТЬ
У ПЛАЗМАТИЧНИХ МЕМБРАНАХ ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ

О. В. Цимбалюк1, С. О. Костерін2, Р. В. Родік3, В. І. Кальченко3

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
3Інститут органічної хімії НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Проведено порівняльне дослідження впливу in vitro та за хронічної дії in vivo інгібіторів Na+,K+-АТР-ази уабаїну та каліксарену С107, а також його структурного компонента – фрагмента М3, на Na+,K+-АТР-азну активність препаратів плазматичних мембран (ПМ) клітин печінки щура. Показана здатність каліксарену С107 та уабаїну (обидві речовини у концентрації 1 мМ) пригнічувати Na+,K+-АТР-азну активність ПМ гепатоцитів in vitro. В умовах введення in vivo має місце різнорідна дія каліксарену С107 та уабаїну на Mg2+,Na+,K+-АТР-азну та Mg2+-АТР-азну активність препаратів ПМ: загальна активність в умовах введення уабаїну в підвищених концентраціях залишається без змін, але вірогідно зростає Mg2+-АТР-азна активність; в аналогічних умовах під дією каліксарену С107 обидва показники знижуються вдвічі порівняно з контролем. Як в умовах in vitro, так і in vivo структурний компонент дослідженого каліксарену (фрагмент М3) не змінює показники ензиматичної активності. Обговорюються біохімічні механізми ефекторної дії каліксарену С107 на активність Na+,K+-АТР-ази в ПМ гепатоцитів.

Ключові слова: гепатоцити, уабаїн, каліксарен С107, активність Mg2+,Na+,K+-АТР-азa, Mg2+-АТР-азa, Na+,K+-АТР-аза in vitro та in vivo.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.