Архів журналу   2010  № 4, липень-серпень

ФУНКЦІОНУВАННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ
ЩУРІВ ЗА ДІЇ КАДМІЮ

С. В. Хижняк1, А. О. Прохорова1, В. А. Грищенко2,
Л. І. Степанова1, Л. В. Сорокіна1, В. А. Томчук2

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
2Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджено пероксидне окислення ліпідів (ПОЛ) та функціонування антиоксидантної системи крові, клітин печінки та слизової оболонки тонкої кишки щурів в умовах надходження кадмію та за використання ліпосомної форми біологічно активної добавки (БАД FLP-MD). Показано, що введення тваринам кадмій хлориду (1,0 мг Cd/кг, 14 діб) призводить до активації у клітинах окисних процесів та зниження активності антиоксидантних ензимів, у тому числі і мітохондріальних. Виявлене пригнічення активності печінкової супероксиддисмутази значною мірою обумовлено впливом на функціонування мітохондріальної Сu, Zn-СОД. Відмічено вплив кадмію, за разового та тривалого його надходження, на систему кон’югації та зниження рівня вільного глутатіону у тканинах. Встановлено, що БАД FLP-MD нормалізує окисні процеси ймовірно внаслідок стабілізації клітинних компонентів.

Ключові слова: кадмій, печінка, антиоксидантна система, ізоформи супероксиддисмутази, БАД FLP-MD.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.