Архів журналу  2010  № 4, липень-серпень

ІНДУКЦІЯ АПОПТОЗУ ЗА ДІЇ ФОТОЗБУДЖЕНОГО ФУЛЕРЕНУ С60
У ЛЕЙКЕМІЧНИХ Т-КЛІТИНАХ ЛЮДИНИ

К. О. Паливода1,2, І. І. Гринюк2, С. В. Прилуцька2, А. А. Самойленко1,
Л. Б. Дробот1, О. П. Матишевська2

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджено життєздатність нормальних (тимоцити щура лінії Вістар) та пухлинних (клітини лінії Jurkat лейкемії людини) Т-клітин після опромінення в ультрафіолетовому та видимому діапазоні за присутності фулерену С60. Одержані дані свідчать, що комбінована дія фулерену С60 та опромінення ртутно-дейтерієвою лампою (320–600 нм) спричиняє цитотоксичний ефект на лейкемічні Т-лімфоцити. Фулерен С60 не виявляє фотоцитотоксичності по відношенню до тимоцитів. Фотоіндукований апоптоз клітин лінії Jurkat за дії С60 підтверджується міжнуклеосомною фрагментацією ДНК та активацією каспази 3. Вірогідної зміни рівня активації каспази 3 у тимоцитах за дії фотозбудженого фулерену С60 порівняно з опроміненням не спостерігалось, тоді як цитозинарабінозид спричиняє активацію каспази-3 не лише в клітинах Jurkat, але і в тимоцитах. Одержані дані можуть бути корисними для розробки нових фотосенсибілізаторів для фотодинамічної терапії із селективною дією на лейкемічні клітини.

Ключові слова: фулерен С60, тимоцити, клітини Jurkat, цитозинарабинозид, апоптоз, життєздатність клітин, каспаза-3, міжнуклеосомна фрагментація ДНК, фотодинамічна терапія.

Оригiнал статтi англiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.