Архів журналу  2010  № 3, травень-червень

ДІЯ ?-КАРОТИНУ ТА КАРОТИНСИНТЕЗУЮЧИХ ДРІЖДЖІВ Phaffia rhodozyma

НА ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС У ЩУРІВ, ІНТОКСИКОВАНИХ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ

М. І. Сімонова, Н. І. Борецька, М. В. Камінська, Г. І. Нечай,
Г. В. Колісник, В. В. Влізло

Інститут біології тварин НААН України, Львів;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Встановлено, що введення ?-каротину або біомаси каротинсинтезуючих дріжджів P. rhodozyma у раціон щурів, інтоксикованих тетрахлорметаном, знижує активність амінотрансфераз у сироватці крові, а також гальмує розвиток оксидативного стресу: зменшує вміст продуктів пероксидного окислення ліпідів та карбонільних груп протеїнів, підвищує активність супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази та сумарну антиоксидантну активність у печінці, головному мозку та серці тварин. Порівняльний аналіз коригувальної здатності досліджуваних добавок за умов додавання до корму отруєних щурів свідчить про вищий захисний ефект біомаси дріжджів P. rhodozyma порівняно з ?-каротином.

Ключові слова: ?-каротин, дріжджі Phaffia rhodozyma, оксидативний стрес, тетрахлорметан.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.