Архів журналу  2010  № 3, травень-червень

АКТИВНІСТЬ ПРО- І АНТИОКСИДАНТНИХ СИСТЕМ У ПЕЧІНЦІ

ПРІСНОВОДНИХ РИБ У РІЗНІ ПОРИ РОКУ

Н. П. Олексюк, В. Г. Янович

Інститут біології тварин НААН України, Львів;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджено вміст продуктів пероксидного окислення ліпідів – дієнових кон’югатів, гідропероксидів ліпідів, продуктів, що взаємодіють із тіобарбітуровою кислотою (ТБК-активних продуктів), вітамінів А, Е і каротиноїдів та активність антиоксидантних ензимів – супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази і каталази у печінці прісноводних риб різних видів (білого товстолобика, білого амура і коропа) у різні пори року. Встановлено, що активність системи антиоксидантного захисту в печінці риб значною мірою залежить від сезону і виду риб. Зокрема, вміст продуктів пероксидного окислення ліпідів у печінці риб, що досліджували на початку зимового і весняного періодів значно більший, порівняно до вмісту їх на початку літнього і осіннього періодів. В той самий час активність супероксиддисмутази і глутатіонпероксидази в печінці риб на початку зимового і весняного періодів значно нижча, ніж на початку літнього і осіннього періодів, тоді як сезонні зміни активності каталази при цьому виражені незначною мірою. Вміст вітамінів Е, А1 і А2 та каротиноїдів у печінці риб всіх видів на початку зимового та весняного періодів значно менший, ніж на початку літнього і осіннього періодів. Утім, вміст продуктів пероксидного окислення ліпідів та вітамінів Е, А1 і А2 у печінці коропа значно менший, ніж у печінці білого товстолобика і білого амура, а видові різниці активності антиоксидантних ензимів відносно невеликі.

Ключові слова: пероксидне окислення ліпідів, антиоксидантні ензими, вітаміни А і Е, каротиноїди, короп, білий товстолобик, білий амур, сезонні зміни, печінка.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.