Архів журналу  2010  № 3, травень-червень

РЕАКТИВНІСТЬ МЕТАЛОТІОНЕЇНІВ ЖАБИ Rana ridibunda

ЗА ВПЛИВУ ІОНІВ МІДІ ТА ЦИНКУ

Г. І. Фальфушинська, Л. Д. Романчук, О. Б. Столяр

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Металдепонуючі та стресорні білки металотіонеїни (МТ) жаби характеризуються не­звичайно високим, як для хребетних тварин, вмістом міді та виявляють нестабільність, що було встановлено в наших попередніх роботах. За несприятливих умов вони легко втрачають ці іони, передусім цинку. Метою цього дослі­дження було вивчити реактивність SH-груп в МТ печінки жаби Rana ridibunda після дії Cu2+ (0,01 мг/л) та Zn2+ (0,1 мг/л) на їхній організм протягом 14 діб. Шляхом гель-розподільної хроматографії на сефадексі G-50 було виділено ?- та ?-домени МТ з молекулярною масою близько 4 кДа. В реакції з реактивом Еллмана (ДТНБ), на відміну від вищих хребетних, у жаб було встановлено вищу реактивність ?-домену, ніж ?-домену. Про часткове окислення ?-домену свідчить утворення додаткового продукту з молекулярною масою близько 12 кДа, низька реактивність SH-груп та типові для S-S-зв’язків особливості УФ-спектра. Дія обох іонів металів на жаб зумовлює збільшення реактивності SH-груп в ?-домені з появою додаткового продукту з М 16 кДа та її зменшення в ?-домені. Інкубація МТ контрольних тварин з 0,5 або 5,0 мM H2O2 не змінює їхні хромато­графічні характеристики. За дії на жаб Cu2+ та Zn2+ інкубація МТ з 5,0 мM H2O2 призводить до вивільнення продукту з М 4 кДа. Отже, у жаб ?-домен МТ відповідає за збільшення вивільнення іонів металів з ушкодженої молекули, тоді як дуже висока окислювальна здатність ?-домену робить його участь в обміні металів непомітною та зумовлює агрегацію МТ.

Ключові слова: мідь, цинк, металотіонеїн, окислення, жаба, Rana ridibunda.

Оригiнал статтi англiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.