Архів журналу  2010  № 3, травень-червень

УДК 577.152.3

ЕКТО-НУКЛЕОТИДАЗИ РОДИНИ ЕКТО-НУКЛЕОЗИДТРИФОСФАТДИФОСФОГІДРОЛАЗ:

СТРУКТУРА, ЛОКАЛІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

С. В. Яблонська, В. К. Рибальченко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Екто-нуклеотидази – ензими класу гідролаз, які розщеплюють позаклітинні нуклеозидтри- та нуклеозиддифосфати. В огляді представлена коротка історія дослідження, класифікація, будова і функ­ціональне значення екто-нуклеозидтрифосфатдифосфогідролаз (Е-НТФД-аз). Ці ензими є глікопротеїнами, що заякорені в мембрані. Вони не утворюють фосфорильованої форми під час каталітичного циклу і (за аналогією з мембранними АТР-азами) формують гомоолігомерні ансамблі. Активність цих ферментів залежить від двовалентних іонів, зокрема Са2+ та Mg2+. Функція Е-НТФД-аз у складі екто-нуклеотидазного каскаду, до якого належать й інші нуклеотидгідролізуючі ензими, полягає в регулюванні Р2-рецепторів завдяки гідролізу їхнього ліганду, зокрема АТР. Наведено сучасні дані, в тому числі і результати власних досліджень, про вплив на активність цих ензимів різноманітних ендо- та екзогенних факторів.

Ключові слова: екто-нуклеотидази, екто-нуклеозидтрифосфатдифосфогідролази, пурин­ергічні/піримідинергічні рецептори, позаклітинні нуклеотиди.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.