title ua

Архів журналу > 2010 > № 1, січень-лютий

НАЯВНІСТЬ ДВОХ ВІДМІННИХ АКТИВНИХ ЦЕНТРІВ
НА ТІАМІНЗВ’ЯЗУВАЛЬНОМУ ПРОТЕЇНІ ПЛАЗМАТИЧНИХ
МЕМБРАН СИНАПТОСОМ
 
 
Ю. М. Пархоменко, А. О. Строкіна, С. Ю. Пилипчук,
С. П. Степаненко, Л. І. Чехівська, Г. В. Донченко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджено вплив тіамінтрифосфату на тіамінзв’язуючу активність у препаратах плазматичних мембран синаптосом (ПМС), ізольованих з головного мозку щурів. Показано інгібування тіамінтрифосфатом тіамінзв’язувальної активності ПМС, яке має конкурентний характер (Кi = 1,0 ± 0,3 мкМ). У той самий час тіамін у діапазоні концентрацій 0,5–20 мкМ не інгібує тіамінтрифосфатазну (ThTP-азну) активність, а навпаки, спостерігається її активація з максимумом концентрації близько 2,5?мкМ.
Досліджено вплив класичних антагоністів тіаміну (ампроліуму, окситіаміну та піритіаміну) на біологічну активність плазматичних мембран, яка властива тіамінзв’язувальному протеїну (ТЗП). Величина IC50 для інгібування ампроліумом тіамінзв’язувальної активності ПМС складає 50 ± 4,0 мкМ, в той час як на ThTP-азну активність цей антагоніст не має впливу. Показано інгібування окситіаміном обох видів активності ТЗП. Величина IC50 складає 125 ± 28 та 1000 ± 95 мкМ для тіамінзв’язувальної та ThTP-азної активності відповідно. Визначені величини IC50 для інгібування тіамінзв’язувальної та ThTP-азної активності піритіаміном відрізнялись на порядок, складаючи, відповідно, 2,2 ± 0,2 та 43?±?9?мкМ.
Одержані дані свідчать про різну чутливість до антагоністів тіаміну активних центрів на ПМС, які відповідають за тіамінзв’язувальну та ThTP-азну активність. Наші результати дозволяють зробити припущення, що за специфічне зв’язування відповідають окремі активні центри.

Ключові слова: тіамін, тіамінтрифосфат, тіамінтрифосфатаза, плазматичні мембрани синаптосом, тіамінзв’язувальний протеїн, антагоністи тіаміну.

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал