title ua

Архів журналу > 2010 > № 1, січень-лютий

РЕЄСТРАЦІЯ К+-РІВНОВАЖНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
НА ПЛАЗМАТИЧНІЙ МЕМБРАНІ КЛІТИН МІОМЕТРІЯ
І ВИВЧЕННЯ ЙОГО МОДУЛЯЦІЇ NOX ТА Н2О2 МЕТОДОМ
ПРОТОКОВОЇ ЦИТОМЕТРІЇ

Г. В. Данилович, Ю. В. Данилович, В. Ф. Горчев

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Доведено перспективність застосування протокової цитометрії із використанням потенціалчутливого зонда 3,3?-дигексилоксикарбоцианіну [DiOC6(3)] для дослідження формувания К+-рівноважного мембранного потенціалу на експериментальній моделі везикул плазматичної мембрани міометрія у присутності валіноміцину. Визначена цим методом величина трансмембранного потенціалу сумірна з розрахованою за рівнянням Нернста. Пероксид водню та NO2-, ймовірно, підвищують проникність мембрани для К+ і призводять до дисипації раніше наведеного потенціалу. Цей ефект відсутній за наявності в середовищі нітропрусиду натрію.
Одержані нами результати підтверджують припущення щодо посилення пасивного транспортування іонів калію крізь сарколему за дії вищезазначених сполук і, відповідно, до реполяризації мембрани та зниження рівня збудливості сарколеми.

Ключові слова: К+-рівноважний мембранний потенціал, сарколема, пероксид водню, оксиди азоту, протокова цитометрія.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал