title ua

Архів журналу > 2010 > № 1, січень-лютий

ВПЛИВ НЕПЕРЕРВНОГО ТА ІМПУЛЬСНОГО УЛЬТРАЗВУКУ
НА РЕАКЦІЮ СУПЕРПРЕЦИПІТАЦІЇ АКТОМІОЗИНУ
СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ КРОЛЯ

К. О. Мединська, О. В. Шелюк, В. С. Омельянюк, Н. Є. Нурищенко, Л. І. Пелюх

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Проведено порівняльне дослідження впливу ультразвуку неперервного та імпульсного (2 мс) режимів на реакцію суперпреципітації актоміозину скелетних м’язів кроля. З одержаних кінетичних кривих визначали величину суперпреципітації (Dm - D0), час t1/2, який необхідний для досягнення половини її величини, а також розраховували нормовану максимальну швидкість даної реакції Vn. Показано, що найбільший ефект спостерігається у разі застосування неперервного ультразвуку інтенсивністю 0,7 Вт/см2 (величина суперпреципітації і Vn були максимальними), а для імпульсного – при 0,4 Вт/см2. Як неперервний, так і імпульсний ультразвук при інтенсивності 1 Вт/см2 найбільш зменшує величину суперпреципітації відносно контролю і всіх інших величин застосованої інтенсивності, що, можливо, пов’язано з тепловим впливом ультразвуку такої інтенсивності. В цілому ж дані, які було одержано, дають підставу припускати, що в актоміозині встигають відбутися зміни адаптивного характеру до дії імпульсного ультразвуку, оскільки сигнал даного режиму діє з проміжками в часі.

Ключові слова: ультразвук, актоміозин, суперпреципітація, величина суперпреципітації, кінетичні параметри.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал