Рашба Олена Яківна – талановитий вчений і організатор науки.

Виноградова Р. П.

Доктор біологічних наук, професор Олена Яківна Рашба народилася в Києві в сім’ї лікаря, закінчила лікувальнопрофілактичний факультет I Київського медичного інституту (1927–1931 рр.). Із 1933 р. працювала в Інституті біохімії АН УРСР: спочатку лаборантом, а згодом молодшим та старшим науковим співробітником. У 1939 р. захистила кандидатську дисертацію, в 1951 р. – докторську. З 1943 по 1945 рр. майор медичної служби О. Я. Рашба була на фронті. Її нагороджено орденом «Червоної зірки» та медалями «За взяття Кенігсберга» і «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.».

До 1941 р. під керівництвом акад. О. В. Палладіна Олена Яківна досліджувала біохімічну топографію відділів центральної і периферичної нервової системи, а також зміни вмісту протеїну і продуктів його метаболізму в різних відділах мозку під час ембріонального розвитку хребетних тварин. У 1945–1951 рр. О. Я. Рашба розпочала дослідження особливостей вуглеводного обміну в мозку. Одержані нею дані свідчать, що в мозку функціонують два ензими, які розщеплюють глікоген до глюкози гідролітичним шляхом – амілаза і мальтаза. В цих експериментах було виявлено взаємозв’язок між амілолітичною та фосфоролітичною ензиматичними системами. Олена Яківна розробила також метод одержання ядер із клітин нервової тканини і дослідила їхній склад.

У 1951–1973 рр. О. Я. Рашба очолювала відділ біохімії мікроорганізмів Інституту мікробіології АН УРСР і була співавтором ефективного засобу проти бактеріального раку томатів «Аренарин». О. Я. Рашба опублікувала близько 100 наукових праць, серед них 2 монографії, і отримала 2 авторських свідоцтва.

Отримано:
Опублiковано на сайтi: 2010-04-04

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал