Протекторна дія виноградних вин за нітрозативного стресу, зумовленого експериментальним цукровим діабетом.

Дрель В. Р. | Гнатуш А. Р. | Яланецький А. Я. | Гержикова В. Г. | Мізін В. І. | Загоруйко В. А. | Сибірна Н. О.

Виявлено, що за оксидативно-нітрозативного стресу, зумовленого цукровим діабетом, червоне та біле виноградні вина, поліфеноли яких вважаються основними діючими речовинами, знижують рівень нітротирозин-модифікованих протеїнів до рівня контролю в сідничному нерві, дорсальних спинномозкових гангліях та спинному мозку щурів. Показано нормалізацію активності полі(ADP-рибозо)полімерази-1 в сідничному нерві діабетичних щурів під дією червоного вина. за час експерименту виявлено зростання маси тіла контрольних щурів та тварин із цукровим діабетом, яким вводили червоне вино на 52 та 19% відповідно. Одержані результати свідчать про можливість застосування червоних вин та створення препаратів на їхній основі для профілактики та лікування ускладнень цукрового діабету.

Отримано: 2009-10-20
Опублiковано на сайтi: 2010-04-04

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал