Дія 3-децилоксикарбонілметил-4-метил-5-(beta-гідроксіетил)тіазолій хлориду на струм К+іонними каналами, утвореними ністатином у бішаровій ліпідній мембрані.

Шатурський О. Я. | Романенко О. В. | Гіммельрейх Н. Г.

Аплікація 0,1 мM 3-децилоксикарбонілметил-4-метил-5-(ОІ-гідроксіетил)тіазолій хлориду – cтруктурного аналога вітаміну B1 (тіаміну) – у цис-відділення комірки з вміщуючою холестерол бішаровою фосфоліпідною мембраною у розчині 100 мM KCl спричинює зворотне зменшення струму через утворені ністатином канали, які реконструйовано з того самого боку мембрани, на 67 ± 3%. Провідність таких каналів, вбудованих у ліпідний бішар мембрани з цис-сторони, не змінюється, коли 0,1 мM тіазолієвий аналог вітаміну B1 введено у транс-відділення комірки з модифікованою мембраною. кінетика інгібування цим аналогом за різних концентрацій індукованого ністатином трансмембранного струму не виявляє кооперативності, що свідчить про зв’язування блокатора лише з одним негативно зарядженим центром каналу, а відносно висока pK його дисоціації (5,17) дає можливість зробити висновок, що цей центр здатний забезпечувати специфічну взаємодію з таким хлоридом.

Отримано: 2009-10-13
Опублiковано на сайтi: 2010-04-04

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал