Вплив неперервного та імпульсного ультразвуку на реакцію суперпреципітації актоміозину скелетних м’язів кроля.

Мединська К. О. | Шелюк О. В, | Омельянюк В. С. | Нурищенко Н. Є. | Пелюх Л. І.

Проведено порівняльне дослідження впливу ультразвуку неперервного та імпульсного (2 мс) режимів на реакцію суперпреципітації актоміозину скелетних м’язів кроля. З одержаних кінетичних кривих визначали величину суперпреципітації (Dm - D0 ), час t1/2, який необхідний для досягнення половини її величини, а також розраховували нормовану максимальну швидкість даної реакції Vn. Показано, що найбільший ефект спостерігається у разі застосування неперервного ультразвуку інтенсивністю 0,7 Вт/см2 (величина суперпреципітації і Vn були максимальними), а для імпульсного – при 0,4 Вт/см2. Як неперервний, так і імпульсний ультразвук при інтенсивності 1 Вт/см2 найбільш зменшує величину суперпреципітації відносно контролю і всіх інших величин застосованої інтенсивності, що, можливо, пов’язано з тепловим впливом ультразвуку такої інтенсивності. В цілому ж дані, які було одержано, дають підставу припускати, що в актоміозині встигають відбутися зміни адаптивного характеру до дії імпульсного ультразвуку, оскільки сигнал даного режиму діє з проміжками в часі.

Отримано: 2009-03-12

Опублiковано на сайтi: 2010-04-04

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал