Інгібітори тромбіну, що виявляють антибактеріальну дію.

Поярков О. О. | Тимошок Н. О. | Співак М. Я. | Пояркова С. О

Проведено дослідження цитотоксичної та антибактеріальної дії нових інгібіторів тромбіну, що містять ретро-D-послідовність -D-Arg-D-Phe-, модифіковану за аміногрупою D-аргініну залишками лауринової кислотиабо хромоном. Встановлено, що цитотоксичність Laur-D-Arg-D-Phe-OMe така ж сама, як і в етилового ефіру NО±-лауроїл-L-аргініну (LAE), а токсичність Chrom-D-Arg-D-PheOMe майже вдвічі вища. Антибактеріальна дія Laur-D-Arg-D-Phe-OMe по відношенню до Staphylococcus aureus та Bacillus subtilis близька до такої LAE. Висловлюється припущення, що подібна дія інгібіторів тромбіну обумовлена їхньою здатністю пригнічувати активність трипсиноподібних протеїназ, що беруть участь в інфікуванні S. aureus та впливають на спорогенез B. subtilis. Одержані дані відкривають новий напрям пошуку ефективних антимікробних засобів серед низькомолекулярних синтетичних інгібіторів трипсиноподібних протеїназ.

Отримано: 2009-12-14
Опублiковано на сайтi: 2010-04-04

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал