Зміни в експресії генів, зумовлені надекспресією транскрипційного фактора ZXDC в ембріональних клітинах нирки лінії HEK293.

Галкін О. В. | Мінченко О. Г.

Відомо, що транскрипційний фактор ZXDC, що належить до родини ZXD протеїнів, здатний утворювати транскрипційно активний комплекс із ZXDA фактором, що бере участь у регуляції експресії гена MHCII. У цій роботі проведено дослідження експресії великої групи генів в ембріональних клітинах нирки лінії HEK293, що характеризувалися надекспресією транскрипційного фактора ZXDC, з метою ідентифікації генів, транскрипція яких контролюється цим транскрипційним фактором. Показано, що надекспресія транскрипційного фактора ZXDC в ембріональних клітинах нирки лінії HEK293 істотно змінює рівень експресії численної групи генів, що контролюють протікання різних процесів у клітинах, зокрема клітинний цикл, проліферацію та диференціацію клітин. експресія більшості із них суттєво посилюється у клітинах нирки лінії HEK293 з надекспресією транскрипційного фактора ZXDC, зокрема генів EGR2, BDNF, CDKN1C та IL5Ra. Одержані результати свідчать про вагому роль транскрипційного фактора ZXDC у регуляції експресії великої групи генів, задіяних у регуляції важливих клітинних процесів.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал